Vítejte na Livebid.cz

Jsme aukční online platforma pro prodej, nákup a zvyšování statusu uměleckých a historických exponátů. Propojujeme aukční domy a komerční i nezávislé instituce se sběrateli po celé České republice. Umožňujeme konání internetových aukcí a vytváříme online rozšíření sálových aukcí v reálném čase dražby. Díky Livebid se s připojením k internetu můžete účastnit vybrané sálové aukce, ať už jste kdekoli.

O nás

První sálová aukce na online platformě Livebid proběhla v roce 2013 a odstartovala tak rychlý nárůst zájmu z řad aukčních domů i samotných sběratelů. V současné době se soustředíme na prodej dvanácti tematicky souvisejících okruhů, především na umění, numismatiku, starožitnosti a filatelii. Naše služby v současnosti využívá přes padesát aukčních domů a na dvacet tisíc aktivních uživatelů. Jen za rok 2021 se v rámci 175 aukcí na Livebid prodalo téměř 40 tisíc položek, z toho 11 tisíc uměleckých děl, jejichž částka se dohromady vyšplhala na více než 285 milionů korun a čísla stále markantně narůstají.

Aukčním domům, institucím i samotným sběratelům poskytujeme služby na míru jejich potřebám a požadavkům. Co vám můžeme nabídnout?

Pro aukční domy:

 • Komplexní servis v rámci online i sálových aukcí
 • Zprostředkování online aukcí
 • Propojení sálových aukcí s online prostředím v reálném čase
 • Zvýšení aktivní účasti na sálových aukcích
 • Rozšíření stálé zákaznické základny
 • Odborné konzultace s externími odborníky
 • Digitalizace katalogů a vytvoření archivu aukcí
 • Upozornění sběratelů na plánované aukce
 • Detailní report zájmu sběratelů
 • Audiovizuální záznam

Pro sběratele a milovníky umění:

 • Široký výběr z děl nabízených více než padesáti aukčními domy v ČR
 • Široké cenové rozpětí položek
 • Možnost sledování příhozů v reálném čase
 • Účast na sálových aukcích kdykoli a odkudkoli
 • Sledování nárůstu cen konkrétní děl
 • Možnost dražby napříč mnoha aukčními domy skrz jeden osobní účet
 • Získání individuálních upozornění dle vlastních preferencí
 • Přístup k výsledkům stovek odehraných aukcí

Zastupujete galerii, antikvariát, numismatiku, nebo máte vlastní sbírku umění? Rádi byste podpořili Váš podnik naším systémem? Kontaktujte nás prosím na emailu info@livebid.cz

Průvodce základními funkcemi Livebid

Limitování

Ať už aukce probíhá online nebo fyzicky na dražebním sále, limitování neboli preaukce zjednodušuje dražitelům dražební proces, protože o dílo mohou projevit zájem ještě před samotnou aukcí. Zájemce má možnost ještě před aukcí ke zvolené položce nastavit vlastní limit (tedy nejvyšší částku, kterou je ochoten do nákupu položky investovat), díky čemuž se již aktivně nemusí samotné aukce účastnit a pak jen zkontroluje, zda za dané dílo někdo nabídl vyšší obnos. Minimální limit je vyvolávací cena díla a nastavený limit vždy zůstává ostatním dražitelům skryt (každý dražitel tedy vidí pouze vlastní nastavené limity). Pokud se příhozy během živé aukce na danou položku vyšplhají nad maximální nastavený limit, vyhrává nejvyšší nabídka. Dražitel, který měl nastaven limit nižší, položku nevyhrává, ale pokud živou aukci sleduje, může přihodit a pokračovat v soutěži s dalšími dražiteli.

eAukce

Internetová online aukce neboli eAukce je dražba realizována bez fyzické účasti uživatelů a probíhá pouze formou online. Spouští se vždy v určitou hodinu a den a většinou začíná první položkou v katalogu. Online aukce vychází z limitování. Pro každou položku je nastaven čas, který je odpočítáván přímo na obrazovce pod draženým dílem, aby dražitelé věděli, kolik času zbývá na příhoz. Jakmile některý z účastníků provede nový příhoz, časový odpočet začíná znovu. Pokud odpočet skončí, položka se odklepává a vyhrává ji zájemce, který podal poslední nejvyšší příhoz. Pokud žádný z dražitelů v eAukci nepřihodil, položka se označí jako neprodaná a následuje další položka.

Sálová aukce odkudkoliv

Propojení sálové aukce s možností zúčastnit se online je realizováno kombinací klasické sálové aukce s limitováním a internetovou online aukcí. Dražitelé se mohou registrovat online na platformě Livebid nebo osobně v místě konání fyzické aukce. Průběh aukce na sále je rozšířen o projekci momentálně dražené položky s aktuální cenou a základními informacemi o položce. Aukce na sále je vedena licitátorem jako při běžné anglické aukci. Licitátor je snímán kamerou a mikrofonem a obraz i zvuk je živě přenášen dražitelům na internetu.

Spolu s licitátorem je na sále přítomna další osoba (aukční operátor propojující fyzickou aukci s online účastníky). Při příhozu na sále aukční operátor zaznamená nárůst ceny a aktualizuje ji pro dražitele na internetu. Dražitelé na sále o položku soutěží s dražiteli na internetu stejně, jako by byli všichni společně v místnosti. Při každém příhozu na draženou položku se čas odpočtu resetuje a běží od začátku. Dražení položky je ukončeno ve chvíli, kdy do uplynutí časového limitu žádný z dražitelů nepřihodí. Na rozdíl od internetové aukce, kde je přesně daný čas na položku, může u sálové aukce licitátor dražbu urychlit a po třetím varování dražbu položky ukončit. Položka je přiklepnuta dražiteli s nejvyšší nabídkou, ať už se jedná o fyzicky přítomného nebo online dražitele.

Licitátora aukce si zajišťuje aukční společnost sama, aukční operátor je zaměstnancem Livebidu a jeho služby patří do balíčku služeb pro kombinovanou aukci stejně tak, jako využití nezbytné techniky (kamera a mikrofony).

Další odkazy: Podmínky zpracování osobních údajů a Podmíny využívání služby

Náš tým

Martin Semerád

Martin Semerád

Founder & CTO
Dan Hastík

Dan Hastík

Business poradce
Vít Kašpar

Vít Kašpar

Aukční manažer
Tomáš Bajer

Tomáš Bajer

Technická podpora
Marcela Schneiberková

Marcela Schneiberková

Grafický design
Marek Švepeš

Marek Švepeš

Webový vývojář
Jan Šilar

Jan Šilar

Komunikace
Jaroslav Srbek

Jaroslav Srbek

Aukční operátor
Matěj Václavík

Matěj Václavík

Aukční operátor
Jevgenij Šanta

Jevgenij Šanta

Aukční operátor