Vítejte na Livebid.cz

Jsme aukční platforma, která umožňuje konání internetových online aukcí a propojujeme sálové aukce s online prostředím. Díky tomu je možné účastnit se sálové aukce odkudkoliv na dálku. Tím vytváříme širší možnosti jak pro dražitele, tak pro pořadatele aukcí.

Co je to limitování?

Limitování neboli preaukce, která představuje v podstatě možnost limitování položek dopředu. To v praxi znamená, že zájemce o položku si při prohlížení online katalogu může na položky, které plánuje dražit, nastavit svůj vlastní limit. Minimální limit je vždy roven vyvolávací ceně, pokud již na položce neexistuje limit nastavený jiným dražitelem (limit aktuální). Dražitel může nastavit jak aktuální, tak i maximální limit. Maximální limit vyjadřuje, jakou sumu je dražitel ochoten za danou položku utratit, tento limit vidí pouze každý dražitel svůj, ostatní dražitelé nevidí maximální limit někoho jiného. Díky této možnosti limitace nemusí být dražitel ve střehu při živé aukci a systém sám za dražitele přihazuje do jeho maximální výše nastaveného limitu a položku vyhrává. Pokud se výše aktuální ceny položky při živé aukci vyšplhá nad maximální nastavený limit, vyhrává nejvyšší nabídka v živé aukci. Dražitel, který měl nastaven limit nižší, položku nevyhrává, ale pokud živou aukci sleduje, může živě přihodit a pokračovat v soutěži s dalšími dražiteli. Díky možnosti limitace v této platformě vidí i pořadatel aukce aktuální zájem o položky a podle dražiteli předem nastavených limitů již předem zná minimální výsledek aukce, ještě před spuštěním aukce živé.

eAukce – Internetová online aukce

Internetová online aukce, neboli eAukce, je realizována bez fyzické účasti uživatelů na místě a probíhá pouze formou online po internetu. Je nastavena na spuštění v určitou hodinu, v daný den a začíná první položkou v katalogu (pokud aukční dům nemá jiný požadavek). Online aukce vychází z limitování. Na každou položku je nastaven čas, který se odpočítává a je graficky znázorněn, aby dražitelé věděli kolik času na příhoz jim zbývá. Jakmile některý z účastníků provede nový příhoz, časový odpočet začíná znovu. Pokud odpočet dojde na konec, položka se odklepává a vyhrává ji zájemce, který podal poslední nejvyšší příhoz. Pokud žádný z dražitelů v eAukci nepřihodil, položka se označí jako neprodaná a následuje další položka.

Sálová aukce odkudkoliv

Propojení sálové aukce s možností zúčastnit se online je realizováno kombinací klasické sálové aukce s limitováním a internetovou online aukcí popsanou výše. Limitování je spuštěno maximálně jeden měsíc před začátkem sálové aukce, pokud klient nepožaduje jiný termín. V den sálové aukce je limitování ukončeno. Dražitelé se mohou registrovat na aukci přímo osobně v místě konání nebo online. Průběh aukce na sále je rozšířen o promítání momentálně dražené položky s aktuální cenou a základními informacemi o položce na projektor. Aukce na sále je vedena licitátorem jako při běžné anglické aukci s rozdílem, že licitátor je snímán kamerou a mikrofonem a obraz i zvuk je živě přenášen pro dražitele na internetu. Licitátor má k dispozici před sebou notebook nebo tablet, kde vidí aktuální cenu a popis položky i internetový příhoz nebo maximální limit na položce. Spolu s licitátorem je na sále přítomna další osoba (operátor aukce), která obsluhuje systém. Při příhozu na sále aukční operátor zaznamená nárůst ceny, aby se cena aktualizovala i dražitelům na internetu. Dražitelé na sále se přetahují s dražiteli na internetu stejně, jako by byli všichni společně v místnosti. Při každé změně na položce se čas odpočtu znovu resetuje a běží od začátku. Na rozdíl od internetové aukce, kde je přesně daný čas na položku, může u sálové aukce licitátor dražbu urychlit a po třetím varování dražbu položky ukončit. Dražení položky je ukončeno ve chvíli, kdy do uplynutí časového limitu žádný z dražitelů nepřihodí. Položka je přiklepnuta dražiteli s nejvyšší nabídkou. Pokud tuto nabídku podal online dražitel, systém ho sám určí jako výherce. Pokud jako poslední přihodil dražitel na sále, musí výherce přiřadit aukční dům podle čísla, které mu bylo přiděleno při registraci před začátkem aukce. Licitátora si zajištuje aukční společnost sama. Aukční operátor je zaměstnancem LiveBidu a jeho služby jsou součástí balíčku služeb při využití kombinované aukce, stejně jako využití nezbytné techniky (kamera a mikrofony)

Další odkazy: Podmínky zpracování osobních údajů a Podmíny využívání služby

Zveřejněno 2022, Tomáš Bajer