banner

Jarní sálová aukce Art Invest

14:00

14. 5. 2022 ve 14:00 hod.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
4 400 EUR
Vyvolávací cena:
3 800 EUR
olej na maliarskej lepenke, 67x38 cm, značené vľavo dole „M. Laluha“
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
1 200 EUR
pastel na papieri, 64,5x50 cm, značené vstrede dole „Urbásek“
Item image
Konečná cena:
12 500 EUR
Vyvolávací cena:
11 500 EUR
1983, olej na sololite, 70x100 cm, značené vľavo dole „Žilinčanová 83“ K dielu je priložený súdno-znalecký posudok PhDr. Ľubomíra Podušela, CSc. autora monografie maliarky.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
480 EUR
drevený štoček, 8x7 cm, značené vpravo dole „J. V.“
Item image
Konečná cena:
19 000 EUR
Vyvolávací cena:
550 EUR
suchá ihla na papieri, 30x21 cm, značené
Item image
Konečná cena:
5 000 EUR
Vyvolávací cena:
2 200 EUR
2009-10, olej na plátne, 65,5x75,5 cm, značené na zadnej strane „Jakub Špaňhel“
Item image
Konečná cena:
480 EUR
Vyvolávací cena:
480 EUR
60. roky 20. storočia, akvarel, ceruza na papieri (obojstranná kresba), 44x30 cm, neznačené Dielo je publikované v knihe: Olič, J.: Vy neznáte Mirka Tichého, nakladatelství Host, 2016.
Item image
Konečná cena:
4 900 EUR
Vyvolávací cena:
4 900 EUR
olej na plátne, 70x80 cm, značené vpravo dole „Jos. J. Loukota“
Item image
Konečná cena:
10 000 EUR
Vyvolávací cena:
4 500 EUR
1974, olej na plátne, 68x81,5 cm, značené vľavo dole „J. Koller 1974“ Na zadnej strane diela štítok SFVU Dielo.
Item image
Konečná cena:
2 400 EUR
Vyvolávací cena:
2 400 EUR
kombinovaná technika na plátne, 60,5x80 cm, neznačené Autenticita diela potvrdená samotným autorom.