banner

109. Aukce starožitností a umění

Jílová 2 v 11:00

Aukce starožitností a umění

V neděli 2. 5. 2021 od 11:00

Jílová 2, Brno

Doporučené

Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
74 000 Kč
Plastika "Panna na delfínu (Delfín)" patinovaná sádra, značeno HOREJC, původní ateliérový model, který sloužil pro odlévání - tzv. modello. Restaurováno. Unikát. Muzeální a sbírkový kus. Tato plastika byla několikrát realizována v různých materiálových i velikostních variantách v letech 1926 - 1937. Na trhu se vyskytuje velmi zřídka. Publikováno v monografii "Jaroslav Horejc (1886-1983) Mistr českého art deca", GHMP 2016, str. 207. Provedení v bronzu, výška 115 cm, bylo pod názvem "Dívka na delfínu" prodáno v roce 2013 za 840 000 Kč. ___Výška 56 cm, základna 9,5 x 9,5 cm ___O AUTOROVI: Horejc Jaroslav (1886-1983) Sochař, designér, sklářský výtvarník, medailér, pedagog, fotograf, ilustrátor, návrhář loutek a hraček, žák Suchardy, Nováka a Drahoňovského na UPŠ v Praze, profesor na UMPRUM, člen SVU Mánes, ARTĚL, SURSUM, jeden z nejvýraznějších sochařů z období ARTDEKO v Evropě.
Item image
Konečná cena:
40 000 Kč
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
"Viola" olej na plátně, signováno vpravo F. DOUBEK Mch. Vzadu papírový štítek Jednoty umělců výtvarných v Praze ověřující autorství. VIOLA vpravo nahoře a vzadu na štítku zřejmě jméno portrétované dívky. Mohutný bohatě zdobený rám s oválným výřezem. ___54 x 46 (72 x 64) cm
Item image
Konečná cena:
66 000 Kč
Vyvolávací cena:
66 000 Kč
trojdílný barokní sekretář - komoda, psací nástavba a zásuvková nástavba. Intarzované dřevo, mosazné ozdobné kování, 1. polovina 18. století. ___174 x 114 x 66 cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
28 000 Kč
vše celodřevěné, v barvách červené a tmavohnědé až černé, odkládací plocha stolku chráněná sklem, velmi nezvyklý design - sedáky židlí a odkládací plocha stolku jsou ve tvaru kruhové výseče, určitě autorský návrh, neznačeno. Barevná kombinace červeně a černě (tmavohnědě) zbarveného dřeva je opět velmi aktuální a oblíbená. Ze sbírky moderního designu. Nepodařilo se zjistit autora, předpokládáme, že se jedná o 70-tá/80-tá léta 20. století. ___Stolek: maximální hloubka cca 59 cm, výška cca 56 cm, židle: maximální hloubka cca 68 cm, výška sedáku cca 41 cm, max. výška cca 88 cm, maximální šířka cca 65 cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
74 000 Kč
"Podporujeme osvobozenecký boj národů Latinské Ameriky" olej na plátně, signováno vpravo dole KRAUER, vzadu papírový štítek díla, kde je mimo jiné uvedeno, že se jedná o "návrh statického panelu doplněného transparentem k protiválečné manifestaci". ___102 x 70 (104 x 74) cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
38 000 Kč
"Skupina lidí" olej na plátně, signováno vpravo dole PAVEL ŠIMON, datováno 1945. Vynikající figurální práce, historické téma. Skupina mladých lidí patrně připravuje československou vlajku k oslavě konce druhé světové války. ___81,5 x 65,5 (100 x 83,5) cm ___O AUTOROVI: Šimon Pavel (1920-1958) Malíř, grafik, ilustrátor, syn grafika a malíře F.T. Šimona, studoval na AVU v Praze u profesorů V. Pukla, F.T. Šimona a A. Pelce, ze začátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil na plakátovou tvorbu, knižní grafiku a ilustraci.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
Busta "Ivy - Dívka s vlasy zdobenými břečťanem" keramika barevně glazovaná, sign. BOUVALL (Maurice), značeno plastickou značkou Friedrich GOLDSCHEIDER Wien, značka pro období 1900 - 1920, dále vtlačeně číslo modelu 2108 a čísla 33 67. Publikováno In.: Robert E. Dechant, Filipp Goldscheider, Goldscheider Firmengeschichte und Werkverzeichnis History od the Company and Catalogue of Works, str.348, 557Nádherná secesní plastika, která bude mít zcela jistě přední místo v jakékoliv sbírce. ___Výška cca 39,5 cm
Item image
Konečná cena:
6 000 Kč
Vyvolávací cena:
4 000 Kč
Bibliofilie "Máj, K. H. Mácha" - 5 grafických listů Vladimír Tesař 5 celostránkových grafik - kombinovaných technik - podepsaných tužkou VL. TESAŘ, ilustrace k básni Máj od Karla Hynka Máchy, vydáno 150 číslovaných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin, vydal Supraphon v edici Lyry Pragensis, 1982. číslováno 21/150. Z kmenového souboru a archivu Lyry Pragensis. Slepotiskové razítko Lyry Pragensis. Poznámku napsal Jiří Kutina. ___Cca 30 x 22, tisková plocha grafik cca 19,5 x 13 cm
Item image
Konečná cena:
19 500 Kč
Vyvolávací cena:
19 000 Kč
Bibliofilie "Vlastislav Hofman - ETHIOPIE" grafické album "Christos, Madonna a Svatí, jak jsem je viděl v iluminacích starých Ethiopských kodexů. Ve Staré Říši na Moravě, 1920, vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně 120 výtisků, z nichž tento je číslován 107. Celkem devět černobílých celostránkových linorytů, vstupní viněta je kolorovaná, závěrečná viněta černobílá. Uvnitř na deskách tužkou poznámka "Knihovna Staré Říše". Z Florianovy knihovny ze Staré Říše na Moravě. Spolu s Fysiognomií se jedná o Hofmanovo zásadní grafické album, na jehož vzniku se nemalou měrou podílel pan Josef Florian. Publikováno in „Vlastislav Hofman“, Společnost Vlastislava Hofmana s.r.o., Praha 2004, str. 179-184, na stranách 175, 179-184 je vznik díla a jeho důležitost blíže rozebírána, mimo jiné zde stojí, že Josef Florian vznik alba přímo inicioval a na přípravě s Hofmanem spolupracoval. ..."Řezby, jimiž Hofman interpretoval výjevy z etiopských iluminací, jsou nevelké, zato velmi zručné. Spolu s výraznou dějovou a pohybovou zkratkou, pádností ostře zalamované obrysové linie a důrazem na sílu pohledu záměrně velkých očí je stmeluje černé pozadí, které dodává obrazům tajemný, Hofmanem požadovaný klid. ... V kontextu české moderní grafiky té doby k etiopskému souboru nenajdeme srovnání, vymyká se expresivností ztvárnění i duchovním prožitkem." Volně loženo v kartonových deskách, které jsou částečně poškozeny - zejména hřbet, samotné album je ve velmi dobrém stavu, na několika místech drobné hnědé skvrnky, stav viz foto. ___Listy 29,9 x 23,7 cm, desky 31,5 x 25 cm ___O AUTOROVI: Hofman Vlastislav (1884-1964) Architekt, malíř, grafik scénický výtvarník, člen skupiny Tvrdošíjní, pracoval pro ARTĚL, již v roce 1911 první kubistický nábytek, výstavy po celém světě.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
16 000 Kč
nástěnný, modlitební, bavlna upravovaná, vzhledově vypadá jako hedvábí, vysoká hustota uzlů. Aplikován bohatý celoplošný rostlinný dekor prokládaný různými zvířaty, rybami a ptáky. Počátek 20. století. Třásně odstřižené, jinak velmi dobrý stav. ___Cca 218 x 144 cm