banner

110. Aukce starožitností a umění

Jílová 2 v 11:00

Aukce starožitností a umění

neděle 1.8. 2021 od 11:00, Jílová 2, Brno

Aukce pro Pramínek - položky 281 – 311 věnovali umělci přímo Základní a Mateřské škole Pramínek, Brno.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
90 000 Kč
Vyvolávací cena:
36 000 Kč
"Krajina u V. Bystřice" olej na plátně, signováno vpravo dole BOH. DVORSKÝ, vzadu na rubu plátna opět signatura, datace 1947, název obrazu, pravděpodobně evidenční číslo 11 a rukou psaná dedikace. Krásná reprezentativní práce Bohumíra Dvorského ve vynikající adjustaci. ___73 x 116,5 (91 x 135) cm ___O AUTOROVI: Dvorský Bohumír (1902-1976) Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.
Item image
Konečná cena:
21 000 Kč
Vyvolávací cena:
6 600 Kč
Mísa - Hloušek silnostěnné rubínové sklo celoplošně broušené, mimořádně velké luxusní provedení, evokuje velký otevřený květ, velmi dobrý stav. Patrně ateliérová práce. Jedinečný kus, ozdoba každé sbírky. ___Výška 8 cm, průměr 34 cm ___O AUTOROVI: Hloušek Rudolf (1909-1992) Sklář, brusič skla, absolvent sklářské školy v Železném Brodě, v roce 1930 založil firmu zaměřenou na umělecké zpracování skla broušením, pískováním, rytím, leptáním, firma produkovala také figurální lisované sklo. Výrobky dosahovaly vysoké kvality. Specialitou mezi nimi byly výrobky s reliéfními figurálními motivy.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
15 000 Kč
"Postavy ze života na Valašsku" velká reprezentativní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tužka, signováno vpravo dole J. KNEBL, datováno 1939, rámováno pod sklem, skvělá práce významného umělce známého v Evropě i USA. ___46 x 131 (50 x 134) cm ___O AUTOROVI: Knebl Jan (1866-1962) Sochař, malíř, grafik, studoval uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kamenickou školu ve Znojmě a figurální speciálku na Akademii výtvarných umění v Budapešti, v malířské a grafické tvorbě se věnoval figurálnímu a krajinářskému zobrazení rodného Valašska.
Item image
Konečná cena:
180 000 Kč
Vyvolávací cena:
100 000 Kč
"Krojované děvčátko se džbánem" olej na malířské lepence, signováno vlevo dole monogramem JU (Joža Uprka). Paspartováno, rámováno ve výrazném jemném zlaceném rámu. ___Výřez 32 x 44 (55,5 x 66) cm ___O AUTOROVI: Uprka Joža (1861-1940) Významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v rodině rolníka - malíře samouka, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 žil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíž Ilavy, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden z nejdražších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
290 000 Kč
"Dívčí akty u lesní tůňky" velký lej na plátně, signováno vpravo nahoře, dole na rámu kovový štítek se jménem autora ANSEN HOFFMANN, konec 19. století. Monumentální obraz, reprezentativní. ___82 x 129 (106 x 152) cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
190 000 Kč
Velká skleněná instalace "MIKULOV" Signováno I. KOLMAN, datováno 1979. Rozloženo na 12 skleněných panelech upevněných na masivní dřevěné desce, dekor broušené klínové řezy, leštěné čočky a pískování. Detailně rozpracovaný motiv Mikulova, symbolicky zachycující nejstarší dějiny oblasti až po zobrazení historického jádra města a zámku. Skleněné panely jsou dle autora podloženy kontrastní textilií - ta dává vyniknout hedvábnému matu klínového řezu. Později byl současnými majiteli přidán nepůvodní rám. Jedná se o jednu z prvních autorových velkých instalací pro architekturu - hotel Morava v Pohořelicích. Instalace je stále umístěna na původním místě v budově bývalého hotelu Morava, nyní je objekt v soukromých rukou. Individuální prohlídka je možná na základě dohody. Demontáž a převoz celé instalace je v režii kupujícího. Demontáž jsme konzultovali s autorem, panem Kolmanem. Po odstranění nepůvodního rámu by mělo být možné odšroubovat kovové úchyty a postupně SHORA uvolňovat jednotlivé skleněné panely a tím je sejmout z podkladové desky. Jedná se o zcela mimořádnou nabídku výjimečné práce autora, jenž je známý pro svůj unikátní výtvarný styl. Jeho díla byla vystavována na prestižních výstavách a veletrzích po celém světě - počínaje Expem v Montrealu v roce 1967. Je zastoupen v mnoha sbírkách zejména na evropském, asijském a americkém kontinentě. V roce 1989 vytvořil oficiální dar papeži Janu Pavlu II. u příležitosti svatořečení Anežky české ___12x panel velikosti 80 x 60 cm, celkem s rámem cca 340 x 200 cm
Item image
Konečná cena:
1 900 Kč
Vyvolávací cena:
1 900 Kč
Velká váza válcovitá sklo hutní, čiré, ve spodní části zafoukané velké bubliny, návrh z roku 1983, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice. ___Výška 34,5 cm, průměr 8,5 cm ___O AUTOROVI: Svoboda Jaroslav (*9.2.1938) Sklářský výtvarník, sochař, pedagog, studoval u B. Nováka, B. Medka, S. Libenského a J. Brychty na Uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, pracoval v ateliéru broušeného skla Uměleckých řemesel v Praze, vedl sklářskou huť ve Škrdlovicích, od 1990 samostatný sklářský výtvarník ve vlastní huti v Karlově u Škrdlovic, řada výstav a realizací, široký výčet literatury.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
14 000 Kč
Váza "Sumo" signováno ASCHENBRENNER 1995, sklo čiré, bezbarvé, motiv Sumo zápasníka pískovaný a broušený, ve spodní části nápis SUMO, rytec Josef Aschenbrenner. Josef Aschenbrenner, umělecký rytec. Jeho signatura je vyryta na váze Samson zabíjí lva, návrh ERIKA HELLEROVÁ, výroba Crystalex Nový Bor, datace 1991. (https://www.artkabinet.cz/sklo/erika-hellerova-1924.html) ___32 x 21 x 8 cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
12 500 Kč
vlna s hedvábím, kolem roku 1970, ikonický exemplář jisté kategorie isfahánských městských koberců - líbivé modré pole a výjev z rajské zahrady s centrálním stromem života. Místy chybí třásně, zejména při okrajích je patrné běžné opotřebení. ___165 x 103 cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
27 000 Kč
Nástěnná tapiserie "Briza" technika „malování vlnou“, signováno monogramem EK přímo v tapiserii. Tapisérie ze zadní strany podšita lehkou krémovou látkou a na ní rukou psané jméno autorky EVA KRSKOVA, monogram a informace o díle s datací 1974 Sverige. ___142 x 178 cm ___O AUTOROVI: Krsková Halaska Eva (*1933) Sochařka, textilní výtvarnice, od roku 1968 žije ve Švédsku. Spolu se svým prvním manželem vytvořila řadu venkovních realizací, které jsou rozmístěny zejména ve Stockholmu, v sochařské tvorbě pokračovala i po manželově smrti. Rovněž techniku, pro niž přijali označení "malování vlnou", vyvinula spolu s manželem Milanem Halaskou po příchodu do Švédska. Jejich syn Martin Halaska v ní pokračuje.