banner

132. aukce starožitností, obrazů a umění

nám. Msgr. Šrámka 5 v 11:00

Aukce proběhne v neděli 20.12.2020 od 11:00h na nám. Msgre Šrámka 5, Ostrava ve výstavních a prodejních prostorách společnosti.

Sálová aukce bez osobní přítomnosti dražitelů – dražení možné:

-       živě na Livebid.cz

-       telefonicky

-       podáním písemných limitů

-       limitováním on-line na livebid.cz

 

Prohlídka dražených položek od 18. 12. 2020 dle platných vládních opatření, více viz. info o aukci.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
100 000 Kč
"Panorama jarní Prahy" velký olej na plátně, signováno vlevo dole JAROSLAV ŠETELÍK, datováno 1920, široký luxusní rám, výjimečný celek, skvělá práce vynikajícího malíře, výjimečná nabídka. Šetelík namaloval řadu obrazů s motivem Prahy, specializoval se na moderně pojatý pohled na město Praha. Tento obraz se však vymyká notoricky známým záběrům Prahy a nabízí mimořádně kvalitní pohled na dominanty Prahy z větší dálky. ___71,5 x 135,5 (98,5 x 162,5) cm ___O AUTOROVI: Šetelík Jaroslav (1881-1955) Malíř, kreslíř, studoval v Mnichově, později u Lišky na UMPRUM v Praze a u profesora Ottenfelda na AVU v Praze, nejlepší malíř pohledů na Prahu, četné zahraniční cesty, za pobytu v Holandsku vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst, příležitostně se věnoval i nástěnné malbě, publikoval ve Zlaté Praze, byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze.
Item image
Konečná cena:
32 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 900 Kč
"Portrét krásné mladé ženy s kožešinou a kloboučkem" olej na plátně, signováno vlevo dole F.X. DIBLÍK, datováno 1937. Skvělá portrétní práce významného autora. ___42,5 x 32,5 (57,5 x 47,5) cm | ___ AUTOR Diblík František Karel (1887-1955) | Malíř, narozen v Nalžovicích u Sedlčan, zemřel v Praze. Absolvent pražské akademie u Hanuše Schwaigera, legionář, navrhl plukovní prapory čs. legie, řada portrétů výjimečných osobností.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
320 000 Kč
"Odpočinek při pastvě dobytka u starého hradu" velký reprezentativní olej na plátně, nesignováno, luxusní zlacený rám, práce skvělého středověkého barokního malíře a stavitele. Ve Slovníku Toman je o tomto malíři dlouhý popis, jeho obrazy nejsou obvykle signovány. ___82 x 95,5 (101,5 x 114,5) cm
Item image
Konečná cena:
30 000 Kč
Vyvolávací cena:
23 000 Kč
"Anička Skřítek a Slaměný Hubert" velká barevná litografie, signováno tužkou KAMIL LHOTÁK, datováno 1975, autorský tisk, umělecká adjustace v textilní paspartě a olepu, zaskleno, z kmenové sbírky Lyry Pragensis. K dispozici je rovněž původní papírový ochranný obal. Ve spodních rozích nese textilní olep stopy patrně po vlhkosti. Publikováno in Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Libor Šteffek, Praha 2015, str. 346. ___Tisková plocha 33,5 x 23,7, výřez 36 x 25,5 (59 x 46) cm ___O AUTOROVI: Lhoták Kamil (1912 - 1990) Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
45 000 Kč
"Vánoce - Štědrý den" velká barevná litografie, signováno v desce, datováno 1948, stav odpovídá stáří, nově adjustováno. Kresby s vánočními a velikonočními zvyky patří mezi to nejkrásnější, co Lada vytvořil. Část byla vydána jako litografie a část tištěna sítotiskem pro potřeby škol, obdobně byly vydány „Velikonoce“ ___93 x 65 (103 x 74) cm ___O AUTOROVI: Lada Josef (1887-1957) Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.
Item image
Konečná cena:
5 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
porcelán bíle glazovaný, ručně barevně malovaný, návrh ERICH HÖSEL, MÍŠEŇ, značeno dvakrát zkříženými meči pod polevou, vtlačenně znaky 147
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
35 000 Kč
stříbro, stříbrník M. AIGNER (zřejmě Mathias, činný v letech 1820-1843), lotový punc pro rok 1833, posuvný držák na dvě svíce, zabrušované zrcadlo. Velmi dobrý stav, opravováno cínem v místě spoje stojánku a zrcadla. Zrcadlo umocňovalo záři a odlesky svíček. V tomto luxusním provedení na trhu ojedinělé. ___Výška cca 40 cm, celková hmotnost včetně zrcadla 780,44 g, ryzost stříbra 13 lotů (812,5/1000) btto
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
99 000 Kč
mimořádně velký, značeno významným vídeňským stříbrníkem - WALLNÖFER, lotový punc - rok 1835, zdobeno gravírováním, vespod zpevněno jednoduchým dřevěným rámem. ___Celková délka včetně úchopů 70,5 cm, samotný tác cca 44 x 57 cm, | hmotnost celkem 3.258,00 g btto, ryzost stříbra 13 lotů (812,5)
Item image
Konečná cena:
7 800 Kč
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
dřevo hnědé barvy, skla lemovaná zlacenou lištou, zdobeno zlacenými karyatidami, ve stylu pozdního rokoka (empírové prvky), 19. století. Dvířka i boční stěny jsou profilované, odpovídající skleníku, příjemná velikost, stav dobrý. ___Výška 134 cm, šířka 67,5 cm, hloubka 32,5 cm
Item image
Konečná cena:
52 000 Kč
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
původní suchá jehla Bohuslava Reynka "Kostel ve Svatém Kříži I", signováno tužkou Reynek a datováno tužkou, ve francouzštině vydal V. Vokolek a syn, Pardubice, 1939, celkem 120 číslovaných výtisků na Hollandu. Tento výtisk číslo 11. S osobním rukou psaným věnováním ve francouzštině panu Josefu Florianovi od Suzanne Renaud, věnování je datováno 15. 10. 1939 v Petrkově. Ve výtisku je vložen na stroji psaný překlad básně Koleda do češtiny i s rukou psanými korekturami. Přiložena je rovněž přední strana poštovní obálky s oběma adresami - adresát Pan Josef Florian, Stará Říše, odesílatel Reynek, Petrkov, známkami a poštovním razítkem. Modrý přebal ušpiněn, hlavně zadní strana, uvnitř ve velmi dobrém stavu (viz fotografie). Unikátní sběratelská položka. Z Florianovy knihovny ze Staré Říše na Moravě. ___Cca 29,5 x 20,5 cm, tisková plocha suché jehly 12,7 x 8,5 cm