banner

2. internetová aukce AAA

Letní internetová aukce výtvarného umění a starožitností
Online v 20:00

Prohlídka dražených položek:

15. 7. a 18. 7. 2022 od 10:00 do 17:00 Jílová 2, 639 00 Brno

O víkendu 16. a 17.7.2022 prohlídka možná po předchozí domluvě na 602 755 594.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
2 200 Kč
Vyvolávací cena:
2 200 Kč
majolika barevně glazovaná, okolo okraje reliéfní ornament, uprostřed reliéf květin a motýlka. Značeno tlačeně SCHÜTZ BLANSKO (po roce 1900), případně symbol lukostřelce a MADE IN AUSTRIA (1897-1900), model 565, resp. 566. 19/20. století. ___Průměr 21 cm
Item image
Konečná cena:
3 500 Kč
Vyvolávací cena:
3 500 Kč
keramika. Návrh EVA ZEISEL okolo 1929. Značeno SMF - SCHRAMBERG HANDGEMALT DEC:400, vtlačeně 3530, 3539 nebo 3745, model FIUME, Německo. Ručně malovaný dekor - zlatavé shluky na zeleném podkladě, těla konvic kulovitá, dóza oválná. Výborný stav, UNIKÁT.  ___V sestavě: velká konvice s víčkem, výška 18,5 cm konvička - mléčenka, výška 12,5 cm dóza s víkem, výška 15 cm, délka 22 cm
Item image
Konečná cena:
38 000 Kč
Vyvolávací cena:
38 000 Kč
Plastika "Zima" bronz, signováno na podstavci MALEJOVSKÝ, nedatováno. Skvělá práce českého moderního sochařství. ___Výška 47 cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
1 500 Kč
"Figurální kompozice" tempera, nesignováno, kolem roku 1950, volný list, nerámováno. ___21 x 17,5 cm 
Item image
Konečná cena:
36 000 Kč
Vyvolávací cena:
32 000 Kč
volně ložené listy, lept resp. lept a akvatinta na ručním papíře, číslováno 15/200, na každém listu vzadu tužkou M. Galanda. Listy: Mateřství / Zjevení / Melancholia / Narodil se / Modelka v ateliéru / Rodina / Dvojice / Žena u stolu. Uloženo ve vnitřní sloze z šedého papíru s vytištěným nápisem M. GALANDA a v pevné ochranné sloze s tištěným monogramem MG a rukou psaným číslem 15. ___Rozměry - postupně tisková plocha (celý list): | 14,6x9,6, (30,7x21) / 19,2x15,2 ( 34x2 rozměr obalu6) / 14,5x9,6 (30,7x21) / 19,5x19,5 (34x30) / 17,3x19,3 (34,6x31) / 20,5x17,7 (34,2 x 25,5) / 16,3x19,5 (33,4 x 30,6) / 14,5x20,3 (34 x 30) cm ___Pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně, ustanoven v roce 1961 jako pobočka pražského podnik DÍLO. ___O AUTOROVI: Galanda Mikuláš (1895-1938) Malíř, grafik, ilustrátor, profesor školy uměleckých řemesel v Bratislavě, studia na akademii v Budapešti, dále v Praze na UPŠ u Brunnera a na AVU u Brömseho a Thieleho, studijní cesta do Německa a Paříže. V roce 1933 mu byla udělena cena Slovenské země za krajinářské dílo.
Item image
Konečná cena:
2 600 Kč
Vyvolávací cena:
1 000 Kč
báseň a litografie podepsaná Švabinským ve frontispise. V tiráži signatura Jaroslava Seiferta. Volné dvojlisty v papírovém přebalu. Tisk Pražské tiskárny, litografii tiskl J. Hrachovec. Pamětní list slavnostní schůze Spolku českých bibliofilů, Praha 1954. Báseň Jaroslava Seiferta oslavující krásu zachycenou ve Švabinského grafických dílech. ___27 x 24,4 cm
Item image
Konečná cena:
1 700 Kč
Vyvolávací cena:
1 500 Kč
"Kytice" pastózní komorní olej na desce, signováno vpravo dole FRIDRICHOVÁ, datováno 1993, vzadu autorský štítek s názvem díla, datací a prodejní cenou v roce 1993. ___15 x 12,5 (23,5 x 20) cm 
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
230 000 Kč
"U brodu - Z francouzského venkova" olej na dřevěné desce (sestává ze dvou částí), signováno vpravo dole V BROŽÍK. Dle přiloženého znaleckého posudku lze dané dílo zařadit do druhé poloviny osmdesátých let 19. století. V nabízeném obraze Brožík zachytil kravičku s mladým býčkem napájejícím se u brodu v popředí, v pozadí se nachází větrný mlýn. Je to jedna z variant podobných krajinných kompozicí s dobytkem, které autor namaloval v různých formátech na plátně nebo na dřevě. Dr. Blažíčková - Horová v přiloženém posudku konstatuje, že "Také předložená scenerie patří ke zdařilým pracím Václava Brožíka z oblasti venkovských námětů." ___56 x 68 (78 x 91) cm 
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
34 000 Kč
Párové portréty "Muž" a "Žena" oleje na plátně, oba signovány vpravo JOS. ŽENÍŠEK, datovány 1913. Rámovány v oválných rámech zdobených plastickým perlovcem, na vrcholu každého dominuje výrazný motiv mašle. Drobná krakeláž a menší poškození rámů. ___Každý 71 x 57 (94 x 67) cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
20 000 Kč
"Krajina z legendy o králi Artušovi" olej na plátně, signováno vpravo dole LAD PELC - signatura špatně rozlišitelná, vzadu název obrazu, jméno autora a datace 1976. ___70,5 x 101 (80 x 110,5) cm