banner

Kamínková aukce pro Lůžkový hospic

Online v 18:00

Benefiční aukce omalovaných kamenů od 65 českých výtvarníků.

Konec limitování 26. června 17 hodin.

Aukce podpoří projekt výstavby lůžkového hospice Oblastní charity Hradec Králové.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
900 Kč
Vyvolávací cena:
300 Kč
Jsem malířka, která se ve svojí tvorbě zaměřuje na přírodu. | Zobrazuji ji tak, jak jí vidím, vnímám, cítím a postupně poznávám. Malé obrazy tvořím v plenéru přímo na místě a poté z nich v ateliéru vytvářím větší kompozice Obraz poskytuje jedinečnou možnost vyjádření, podává výpovědi o samotném autorovi i námětu, který zobrazuje a hraje významnou roli v mezilidské komunikaci a vzájemném sdílení. Barvy nahrazují slova a pomáhají nám pojmout, poznat a procítit ten neuchopitelný svět kolem nás i v nás. Když člověk navštíví nějakou oblast, neodnáší si pouze vizuální vzpomínku na to, co viděl, ale prožitek a specifičnost místa se do něj zapíše na několika dalších rovinách, přičemž ovlivní a prohloubí jeho vnímání. Naše těla i ostatní živé formy se tvoří ve vzájemné propojenosti se Zemí, a tudíž jsou podmíněny jejím zákonitostem. Její procesy formují a ovlivňují naše bytí, stejně jako i my utváříme podobu přírody. Touha poznat a spatřit spletitost a celistvost těchto forem je základním puzením tvorby. Poslední dobou mě fascinuje živel vody. Zachycuji její nekonečné podoby a rozmanité proměny, její jemnost i sílu.