Info - UMĚLCI UMĚLCŮM DOBROČINNÁ AUKCE

Na pět desítek výtvarných umělců podpořilo dobročinný záměr, který vnímají jako projev vzájemné podpory. Výtěžek z aukce děl od renomovaných autorů, jako je Josef Bolf, Milena Dopitová, Krištof Kintera, Jiří Kovanda, Tereza Příhodová, skupina Rafani, Pavla Sceranková, Mark Ther nebo Daniel Vlček, bude rozdělen v poměru 80 % pro autory dražených děl a 20 % formou sociálních stipendií umělcům v tíživé životní situaci. Současná stagnace uměleckého provozu znemožňuje nejen přímý kontakt s výstavními institucemi a diváky, ale primárně představuje výrazné omezení profesní činnosti výtvarných umělců a umělkyň v delším horizontu. Přesto je nezpochybnitelné, že umění vždy bylo reflexí stavu lidské společnosti, a je proto naší zodpovědností, abychom se snažili o vytvoření lepších podmínek pro uměleckou tvorbu. Umění tematizuje stav současné společnosti tak, abychom mu dokázali lépe porozumět.

 

Samotná aukce proběhne ve dnech 27. listopadu až 13. prosince 2020 na platformě LiveBid, kde dražitelé najdou informace o  uměleckých dílech, podrobnosti o aukci a registraci k  dražení. V poslední den aukce, v neděli 13. prosince, dojde od 14 hodin k živé aukci v přímém přenosu online. Aukce je vhodná nejen pro sběratele, ale také pro veřejnost a jednotlivce,
kteří budou mít příležitost koupit svůj první originál a podpořit tak umělce v této nelehké době. Vedle reálné podpory ve formě prodeje a sdíleného výtěžku z něj se fond snaží poukázat na aktuální stav světa umění.

 

Aukci iniciuje nadační fond Luc Art Fond za podpory partnera J&T Banky.

 

Nadační fond Luc Art Fund se zaměřuje na posílení mezinárodní prezence výtvarných umělců z České republiky a na rozvoj scény současného umění. Svou neziskovou činnost soustřeďuje na tři hlavní oblasti: podporu umělců, produkci uměleckých děl a zprostředkování a podporu internacionalizace umělecké tvorby. Luc Art Fund založily historička umění a galeristka Lucie Drdová a specialistka v oblasti fundraisingu Jana Bukvová v roce 2020.

 

J&T Banka je dlouhodobým patronem a mecenášem současného umění. V duchu noblesse oblige, tedy přesvědčení, že vznešenost zavazuje, už mnoho let podporuje projekty, které kultivují, inspirují, ozvláštňují a obohacují zdejší kulturní prostředí.