banner

131. aukce starožitností, obrazů a umění

Stodolní 8 v 11:00

hotel Brioni, Stodolní 8, Ostrava, 702 00

28. 6. 2020, 11:00 hod.

 

 

Doporučené

Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
35 000 Kč
"Tři grácie" olej na lepence, signováno vpravo dole ADAMÍČEK, datováno 1931, umělecký rám z masivu, reprezentativní celek. 56 x 47 (82 x 74) cm | Adamíček Josef: Malíř, ilustrátor, návrhář divadelních kostýmů, tvorba loutek. Studoval na škole uměleckých řemesel ve Vídni u profesora Maliny.
Item image
Konečná cena:
1 500 Kč
Vyvolávací cena:
600 Kč
Plastika "Štvanice na jelena" sklo foukané, stříbřené a tažené. Dva psi štvoucí jelena, práce významného skláře Brychty, dobrý stav. Několik návrhů z roku 1930 a některé realizace Brychtových foukaných figurek z třicátých let jsou uvedeny v publikaci Antonín Langhamer, Martin Hlubuček: Jaroslav Brychta - spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla, Město Železný Brod 2014, strany 64, 65. Výška 17 cm, délka 22 cm, hloubka 7 cm | Brychta Jaroslav: Sochař, sklářský výtvarník, studium u Drahoňovského a Kafky, čtyřicet let působil jako profesor na sklářské škole v Železném Brodě, specializoval se na portrétní plastiku. Za skleněné figurky obdržel již v roce 1925 zlatou medaili a čestný diplom na výstavě dekorativního umění v Paříži.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
350 000 Kč
"Jeseň - Podzim" velký reprezentativní olej na plátně, signováno, nákladný luxusní zdobný rám. K obrazu je znalcem PhDr. Lubomírem Podušelem, CSc. vypracován posudek v rozsahu jedenáct stran a se třemi přílohami. Znalec obraz zařazuje do období kolem roku 1890 a stanovuje cenu 25 000 eur. Při současném kurzu je vyvolávací cena v naší aukci podstatně příznivější - cca 14 000 Euro. | 75,5 x 100,5 (97,5 x 122,5) cm | Přiložen Znalecký posudek PhDr. Lubomíra Podušela, CSc. | Mednyánszky László: MEDŇANSKÝ LADISLAV, slovensko-maďarský malíř, baron. V roce 1861 se rodina přestěhovala do Strážek na zámek dědečka z matčiny strany (v blízkosti Spišské Belé). Malířství studoval soukromě u rakouského malíře Thomase Endera, pokračoval na akademiích v Mnichově a Paříži. Po smrti profesora Pilse v roce 1875 školu opustil a maloval na Montmartru. Střídavě pak pobýval v Beckově, Strážkách, Budapešti, Vídni, Paříži, navštívil Szolnok a Itálii. Po vypuknutí první světové války se stal válečným dopisovatelem, válečné rány přijel léčit v roce 1918 do Strážkova. V roce 1877 vystavoval na pařížském Saloně, po dobu života se pravidelně účastnil výstav v budapešťském Mucsárnoku, v průběhu minulého století se uskutečnilo několik souborných výstav v Bratislavě, řada výstav se uskutečnila v Budapešti. Část rozsáhlého díla z dědictví autorovy neteře Margity Czóbel obdržela Slovenská národní galerie v roce 1972, v roce 1990 otevřela stálou výstavu jeho prací v rekonstruovaném zámku ve Strážkách.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
65 000 Kč
"Kázání na hoře" velký olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole A.J. ALEX, datováno 1948, vzadu datace 19./X. 48. Motiv kázání autor zpracoval již dříve v grafické podobě. Grafika "Mistr Jan Hus káže pod Kozím hrádkem" je zařazena ve fondu Moravské galerie v Brně a pod stejným názvem a vročením 1919 je uvedena mezi výčtem autorových prací v Tomanovi. | Nabízená velká figurální scéna je patrně reakcí na opouštění vlasti v roce 1948 - datace tomu nasvědčuje. 57,5 x 106 (80,5 x 128,5) cm | Alex Adolf Jelínek: Spisovatel, malíř, kreslíř, grafik evropského formátu, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar. Vlastním jménem Adolf Jelínek.
Item image
Konečná cena:
65 000 Kč
Vyvolávací cena:
65 000 Kč
"Krajina v Brdech" olej na plátně, signováno vzadu O. MARVÁNEK, datováno 1916, dále uveden název obrazu, nově nataženo na blind rám, luxusní rám. Práce patřící do zlatého galerijního fondu, mimořádně jednoduchá a mimořádně působivá. Je třeba si uvědomit, že jde o rok 1916. Kdyby autor nezemřel v roce 1921, patřil by k absolutní malířské špičce. | Pochází z pozůstalosti malíře. 40 x 50 (61 x 71) cm | Marvánek Otakar: Studia na pražské akademii u Schwaigra, pobýval v Itálii a Mnichově, člen Tvrdošíjných, mimořádný zjev našeho moderního malířství. Jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší dobu mimořádně moderní. Svou tvorbou předběhl o několik let Špálu a další českou avantgardu, bohužel zemřel velmi mladý.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
65 000 Kč
"Žena v červených šatech, širokém klobouku, s bílým slunečníkem u Dunaje s výhledem na Ostřihom" velká reprezentativní olejomalba na plátně, signováno vpravo dole BÁNSÁGI V, nedatováno, vzadu rukou psané jméno autora a německý text, část textu: AUSSICHT AUF GRAN (Pohled na Ostřihom). Široký luxusní zdobný rám. Práce galerijní hodnoty. Vzadu je k autorovu jménu připojeno Helemba Slovakai - maďarský název vesnice Chľaba, kde autor žil. 63 x 80 (76,5 x 90,5) cm | Bánsági Vinsens: Malíř na Slovensku, studoval v Budapešti u profesorů Zemplenyi a Ferenczy, dále v Paříži na Julien akademii u profesora Royera a Bacheta. Jako válečný malíř maloval pro vojenskou správu [Toman]. Usadil se v obci Chl'aba (maďarsky Helemba) na Jižním Slovensku, z okolí čerpal náměty pro krajinářskou práci. Mezi jeho díly nabízenými v posledních letech na trhu s obrazy se nachází vedle aktů, figurálních scén, zátiší a dalších také zimní krajina u Nagybányi [ARTPRICE], což ukazuje na možné vazby na uměleckou kolonii založenou v Nagybanyi počátkem 20. století.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
35 000 Kč
Plastika "Tkalkyně" bronz, signováno vzadu na plintě J BABÍČEK, mimořádně kvalitní sochařská práce z roku 1966. Fotografie nabízené sochy je zařazena ve výběru prací na autorově webové stránce https://babicekjiri.mypage.cz/ Výška 64 cm | Babíček Jiří: Sochař, historik umění, člen Českého fondu výtvarných umění (ČFVU), Skupiny Kontrast. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v sochařském ateliéru profesora Jana Laudy. Deset let působil na Ostravsku. Počátkem sedmdesátých let se vrátil do Středních Čech, Vestec u Prahy. Pracoval s kamenem, betonem, sádrou, bronzem, laminátem. Práce na papíře - přípravné kresby - perem, tužkou, propiskou zahrnují i původní návrhy nerealizovaných prací. Vytvořil řadu děl pro veřejné prostory, mnoho z nich se však nedochovalo. V roce 1962 vyhrál s návrhem sochy Smrt sochařskou soutěž na plastiku pro hřbitov na Slezské Ostravě. V roce 1999 byla odstraněna a vrátila se do autorovy zahrady ve Vestci. Pozůstatky reliéfu "Střelci / Boj v kosmu", dílo provedené v betonu v letech 1966-67, jsou údajně uskladněny na zahradě GVUO. Dílo bylo umístěné na budově bývalého TUZEXU, odstraněné v roce 1999. | (Zdroje: https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/stari-mistri-sochar-jiri-babicek-plastiky.A161114_140936_vytvarne-umeni_jb, http://www.ostravskesochy.cz/autor/184-Jiri-Babicek)
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Přívěs "Ženský akt" českomoravský citrín, závěs zlato puncované platnou puncovní značkou. Signováno písmenem S (Soukup Josef) datováno 87 (1987). Ryzost zlata 585/1000, hmotnost 15,35 g btto, výška 4,2 cm Soukup Josef: Sklářský výtvarník, šperkař, glyptik, medailér, pedagog, designér. Studium na Odborné škole šperkařské v Turnově, Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Františka Kysely a Karla Štipla a na École des Beaux Arts v Paříži. Byl asistentem profesora Karla Štipla, docentem v ateliéru Stanislava Libenského, v roce 1997 byl jmenován profesorem ateliéru Sklo, šperk, glyptika.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
39 000 Kč
oválné dno zdobeno reliéfem putti pod starými stromy, v širokém okraji z girland, stuh, hlav a florálních prvků včetně růží jsou vsazeny dva figurální medailony. Na okraji výjevu ve dně je značka klenotníka W.S.H v srdíčku a ražené 916. 19/20. století. Výborný stav. Výjimečná klenotnická práce ve stříbře, se kterým nebylo šetřeno. Obdobné práce mívají hmotnost kolem 500 g. Mimořádná nabídka, výborná investice. Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 1116,40 g délka 49,5 cm, šířka 37 cm, výška 5 cm. Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu na ryzost stříbra.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
75 000 Kč
"Krávy na pastvě" velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole CARL VON DOMBROWSKI, kolem roku 1910. MONUMELTÁLNÍ reprezentativní práce nesporné galerijní hodnoty. 137,5 x 178 (150,5 x 190) cm | Carl Ritter von Dombrowski: Malíř zvířat a lovecké tématiky. Studoval na akademiích ve Vídni a Mnichově. Od roku 1919 žil v Mnichově. Malířkou a ilustrátorkou byla i jeho manželka Käthe Olshausen-Schönberger. Bratr Robert byl ornitolog, bratr Ernst publikoval řadu knih s loveckou tématikou, otec Raoul se profesně věnoval lesnictví a psal povídky s loveckou tématikou.