Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
6 100 000 EUR
vyvolávací cena:
4 000 000 EUR

Notářský zápis - důležitý notářský instrument z roku 1414, vydaný ve věci rozhodnutí odebrat..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
100 000 EUR

Podobizna dědečka Komárka - odborná expertiza dr. Hana Larvová

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
900 000 EUR

Nahá žena s malým sluhou - na rubu na rámu štítek: vystaveno Galerie Moderna 2018 a štítek s..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 300 000 EUR
vyvolávací cena:
650 000 EUR

Černá magie - odborná expertiza, restaurátorský průzkum: ak. mal. Zora Grohmanová; odborná..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
220 000 EUR
vyvolávací cena:
150 000 EUR

Cesta do lesa - odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 450 000 EUR
vyvolávací cena:
1 650 000 EUR

Letní krajina - odborná expertiza: PhDr. Ivo Helán

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
370 000 EUR
vyvolávací cena:
250 000 EUR

Na Studnicích před večerem - vystaveno: O. Blažíček - Malíř radosti, Dům Gustava Mahlera, Jihlava,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
150 000 EUR

Stříbrné skály v Etretatu - varianta reprodukovaná v monografii Jiří Hlušička - Jan Trampota,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
600 000 EUR
vyvolávací cena:
260 000 EUR

Somnambulní chlapec (Mladík) - vystaveno: Jan Zrzavý, Souborná výstava. Dílo z let 1905–1940...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
350 000 EUR

Bugatti - na plintě značka lití: Anýž Praha VII, odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
180 000 EUR
vyvolávací cena:
180 000 EUR

Děvče s bílým čepcem - odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
650 000 EUR
vyvolávací cena:
380 000 EUR

Pařížský boulevard - odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; potvrzení pravosti a..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 350 000 EUR
vyvolávací cena:
900 000 EUR

Velká kytice - odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
450 000 EUR
vyvolávací cena:
450 000 EUR

Zátiší s loutnou, pohárem a hroznem vína - na rubu razítko: vystaveno v Mánesu 1926, vystaveno:..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 700 000 EUR
vyvolávací cena:
1 200 000 EUR

Kompozice - publikováno a reprodukováno: Jiří Hlušička, František Foltýn 1891–1976, Brno: Galerie..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
850 000 EUR

Tanečnice - odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 950 000 EUR
vyvolávací cena:
1 950 000 EUR

Jarov - na rubu štítek s popisem díla, štítek Díla s č. 721, odborná expertiza PhDr. Rea..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
220 000 EUR
vyvolávací cena:
140 000 EUR

Krajina s máky u Velké Bystřice - na rubu popis díla autorem, odborná expertiza: PhDr. Rea..