Důležitá data 26. 11. 2017 12:00

(archivovaná aukce)

Tabulka příhozů

Jesenná on-line aukcia Album (archivovaná aukce)

Zahájenie online aukcie: 26. 11. 2017 o 16.00h

Uzávierka vkladania príkazov cez Livebid: 26. 11. 2017 o 12.00h

 

Aukcia je ukončená, bližšie informácie o preberaní resp. zasielaní vydražených položiek na stranke www.albumik.sk

  

Otázky ohľadne konania aukcie a možnosti dražby:  tel. č. +421 917 524 264, e-mail: albumik@albumik.sk

Doporučené