banner

Jesenná on-line aukcia Album

Online v 16:00

Zahájenie online aukcie: 26. 11. 2017 o 16.00h

Uzávierka vkladania príkazov cez Livebid: 26. 11. 2017 o 12.00h

 

Aukcia je ukončená, bližšie informácie o preberaní resp. zasielaní vydražených položiek na stranke www.albumik.sk

  

Otázky ohľadne konania aukcie a možnosti dražby:  tel. č. +421 917 524 264, e-mail: albumik@albumik.sk

Doporučené

Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
460 EUR
11 F ST, 25h fialová, ĽH 6-blok z I.TD, 3x I. typ + 1x Iia priečka, z: 13 3/4: 11 1/2, Pof: min.16.500 Kč (635 €), knp (1 zn.drievko v papieri, 1x podlepený okraj mimo známok, i tak jedinečné
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
800 EUR
52-4, Letecké, over.Mikulski a vl.značka Album, Pof: 27.000 Kč (1.038 €)
Item image
Konečná cena:
2 200 EUR
Vyvolávací cena:
950 EUR
22 ST, Bratislava, 4-blok s pravým okrajom a spojenými typmi na ZP 84+85, mimoriadna položka, over.Sy, Nov, Sy: min.1.040 €
Item image
Konečná cena:
5 000 EUR
Vyvolávací cena:
2 200 EUR
120-5 NZ, Tiso, NEZÚBKOVANÉ 2-pásky, luxusné okraje, na okraji zn.121 nepatrná obtlač zn.120, over.Sy, značka MVDP, jedna z najvzácnejších položiek SŠ, Sy: min.2244, zrejme podcenené, jedna z TOP 10 SŠ!!!
Item image
Konečná cena:
2 600 EUR
Vyvolávací cena:
2 600 EUR
NV 8 DZ 1 - 37, 50h, dolný 20-pás jednej z najvzácnejších DZ SŠ!!!, over.a atest Sy, Sy: ako jednotlivé 4-bloky 1.000 € kurzívou, v 20-páse zrejme unikát!!!
Item image
Konečná cena:
7 100 EUR
Vyvolávací cena:
1 900 EUR
D 1-12y DZ 1, kompletná MINIATÚRA so zvislým rastrom (D 8 - II.variant), chýba vo väčšine zbierok, Sy: cca 2.400 €
Item image
Konečná cena:
800 EUR
Vyvolávací cena:
800 EUR
1939, 24. 8., vrátená zásielka zo Žiliny 2 s FALOŠNOU známkou Hlinka 1K, zaťažená doplatným, atest Sy, prvý raz v aukcii, Sy: 1.200 € +
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
400 EUR
3 VCH, Ružomberok, 4-blok s horným okrajom, BEZ nominálnej hodnoty, Zb: 600 €
Item image
Konečná cena:
100 EUR
Vyvolávací cena:
100 EUR

932OVS

1941, Kmeňový list (Stammblat) k výplatnému stroju Francotyp, povolenie na užívanie firme Vrtala, mimoriadne vzácny dokument
Item image
Konečná cena:
950 EUR
Vyvolávací cena:
200 EUR

966ČSR

1919, parte na pohreb M. R. ŠTEFÁNIKA, zaslané A. Schreiberovi, MIMORIADNE CENNÝ HISTORICKÝ DOKLAD!!!
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
220 EUR

982

SLOVENSKÝ ŠTÁT 1939-45: 20 Ks Hlinka 1939, séria Rs 34 333927, Nov: 48b, perforovaná, N (okrem nutného úchytu pri perforovaní na ľavej strane)
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
2 800 EUR

996SR

2001 - 3, 10h - 10 Sk, 7 mincí - skúšobné razby v striebre, minimálny výskyt, vhodné aj ako investícia