banner

Aukční řád

  1. Usporiadateľom aukcie je firma ALBUM, s.r.o., Bratislava.
  2. Aukcie je možné zúčastniť sa prostredníctvom aukčného system Livebid.cz, alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
  3. Položka je predaná najvyššiemu príkazu, a to tak, že usporiadateľ zvyšuje cenu vždy iba o jeden príhoz nad druhý najvyšší príkaz. Pri zhode cien získa položku príkaz skôr doručený.
  4. K dosiahnutej cene si usporiadateľ pripočítava 10 % rabat + 20% DPH z rabatu (spolu 12%), pri zasielaní poštou aj náklady na poštovné.
  5. Reklamácia je možná ihneď pri preberaní položiek, pri zaslaných losoch do 7 dní po prevzatí zásielky. Reklamovať nie je možné položky označené knp a zbierky. Nie je možné reklamovať chyby a omyly kupujúceho v čísle položky alebo v ponúknutej cene.
  6. Ceny sú uvedené v EURO. Možnosť platby aj v Kč. Akceptujeme platby cez system PayPal (+ poplatok).
  7. Dopredaj položiek do 1.12. 2017 v predajni ALBUM v Bratislave na Jégého 10A.

 

Draží sa podľa nasledujúcej stupnice:

Od

Do 

Príhoz 

 

50

2

50

100

5

100

200

10

200

500

20

500

1000

50

1000

 

100

 

 

POUŽITÉ SKRATKY:

**

-

bez nálepky / mint

 

M€

-

Michel Euro

   

*

-

s nálepkou alebo stopou po nej / mounted

 

over.

-

overené / expertised by

 

(*)

-

bez lepu / without glue

 

o

-

pečiatkované / used

 

CDV

-

poštový lístok / postal stacionery

 

Pof.

-

Pofis

   

dvl

-

drobné vady lepu / small glue defects

 

pp

-

príchodzia pečiat. /arrived pm.

Fo

-

Katalóg / cat. Földes, Slovensko 1939-45

 

Prp

-

príležitostná / commem. pm

 

FP

-

poľná pošta / field post

 

Sa

-

Šablatúra, znalec / Expert

 

Kat

-

katalógy / catalogues

 

SF

-

Slovenský filatelista

 

knp

-

kvalita na pozretie / quality to be checked

 

Sy

-

Synek (katalóg SŠ / Catalogue SSt)

Mi

-

MICHEL katalóg / catalogue

 

V

-

výstrižok / piece

 

Nov

-

Novotný

 

Zb

-

Zberateľ (katalóg / Catalogue)

       

%

-

na zadnej strane / on the back side