banner

Aukční řád

Dražobný poriadok

 

  1. Usporiadateľom aukcie je firma ALBUM, s.r.o., Bratislava.
  2. Aukcie je možné zúčastniť sa prostredníctvom aukčného system Livebid.cz, alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
  3. Položka je predaná najvyššiemu príkazu, a to tak, že usporiadateľ zvyšuje cenu vždy iba o jeden príhoz nad druhý najvyšší príkaz. Pri zhode cien získa položku príkaz skôr doručený.
  4. K dosiahnutej cene si usporiadateľ pripočítava 15 % rabat + 20% DPH z rabatu (spolu 18%), pri zasielaní poštou aj náklady na poštovné.
  5. Reklamácia je možná ihneď pri preberaní položiek, pri zaslaných losoch do 7 dní po prevzatí zásielky. Reklamovať nie je možné položky označené knp a zbierky. Nie je možné reklamovať chyby a omyly kupujúceho v čísle položky alebo v ponúknutej cene.
  6. Ceny sú uvedené v EURO. Možnosť platby aj v Kč. Akceptujeme platby cez system PayPal (+ poplatok).
  7. Dopredaj položiek od 30. novembra do 3. decembra 2021. 
  8. Preberanie vydražených položiek: Osobné prevzatie v predajni Album, Jégého 10A, Bratislava od 30.11-3.12. 2021. Vzhľadom k aktuálnej situácii s korona vírusom doporučujeme zasielanie vydražených položiek a položiek z dopredaja poštou!
  9. Pri priaznivej pandemickej situácii možnosť osobného prevzatia položiek vo vybraných predajniach v Brne a Prahe po 9. 12. 2021.

 

Draží sa podľa nasledujúcej stupnice:

Od

Do 

Príhoz 

 

50

2

50

100

5

100

200

10

200

500

20

500

1000

50

1000

 

100

 

 

POUŽITÉ SKRATKY:

**

-

bez nálepky / mint

 

over.

-

overené / expertised by

 

 

*

-

s nálepkou alebo stopou po nej / mounted

 

o

-

pečiatkované / used

 

(*)

-

bez lepu / without glue

 

Pof.

-

Pofis

 

CDV

-

poštový lístok / postal stacionery

 

pp

-

príchodzia pečiat. /arrived pm.

 

 

dvl

-

drobné vady lepu / small glue defects

 

Prp

-

príležitostná / commem. pm

FP

-

poľná pošta / field post

 

SF

-

Slovenský filatelista

 

Kat

-

katalógy / catalogues

 

Sy

-

Synek (katalóg SŠ / Catalogue SSt)

 

knp

-

kvalita na pozretie / quality to be checked

 

V

-

výstrižok / piece

 

Mi

-

MICHEL katalóg / catalogue

 

Zb

-

Zberateľ (katalóg / Catalogue)

 

 

 

 

%

-

na zadnej strane / on the back side