Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
190 EUR
vyvolávací cena:
80 EUR

Ex libris Hanička – PF 1975

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
190 EUR
vyvolávací cena:
180 EUR

Ex libris Stanislav Staňka (Ešte jedna Zuzana)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
300 EUR
vyvolávací cena:
300 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
300 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
190 EUR
vyvolávací cena:
190 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
4 300 EUR

Neznáme predmety

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
1 100 EUR

Milenci (obojstranne maľované, na druhej strane „Hra“)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 900 EUR
vyvolávací cena:
1 900 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
6 200 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
5 900 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
1 400 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
90 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
90 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
220 EUR

Nedokončená

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
140 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
350 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
350 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
450 EUR

Kompozícia