banner

Jesenná aukcia

Works of Slovak, Czech and European art
Hotel Carlton, Bratislava v 14:00

Pre-auction exhibition of works in Art Invest gallery in Bratislava: 14.11. - 18.11. in time 12-18h.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
21 000 EUR
Vyvolávací cena:
15 000 EUR
olej na plátne; 40x50 cm; značené vľavo dole „T. Mousson“
Item image
Konečná cena:
4 400 EUR
Vyvolávací cena:
1 200 EUR
1952, olej na plátne; 100x80cm; značené vpravo dole „K. Holan 52“
Item image
Konečná cena:
3 000 EUR
Vyvolávací cena:
850 EUR
okolo 1910, olej na lepenke; 48x67 cm; značené vpravo dole „Alois Kalvoda“, v pôvodnom secesnom ráme
Item image
Konečná cena:
8 500 EUR
Vyvolávací cena:
7 500 EUR
1970, olej na plátne; 41x33 cm; značené na zadnej strane „I. Weiner-Kráľ 70“; Dielo bolo konzultované s PhDr. Dagmar Srnenskou, PhD., autorkou monografie.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
4 800 EUR
1938, olej, tempera na kartóne (pôvodný rám); 43x26,5 cm; značené vpravo dole „Endre Nemes“; Na zadnej strane diela 2 autorské štítky a pečiatka z výstavy. Dielo bolo vystavované v roku 1947 na one-man show vo Färg och Form v Štokholme.
Item image
Konečná cena:
2 300 EUR
Vyvolávací cena:
850 EUR
olej na lepenke; 29x40 cm; značené vpravo dole „F. Gross“
Item image
Konečná cena:
2 600 EUR
Vyvolávací cena:
950 EUR
1976, olej na plátne; 65x80 cm; značené v strede dole „Jiroudek“
Item image
Konečná cena:
4 400 EUR
Vyvolávací cena:
850 EUR
1999, olej na plátne; 89x49 cm; značené vľavo na boku „V. Komárek 1999“
Item image
Konečná cena:
1 700 EUR
Vyvolávací cena:
1 200 EUR
1963, Koláž, asambláž na papieri; 62x45 cm; značené vľavo dole „Jan Kubíček 63“
Item image
Konečná cena:
2 600 EUR
Vyvolávací cena:
850 EUR
1989, Kresba ceruzou, farebnými ceruzami na papieri; 70x55 cm; značené vpravo dole „Jiří Anderle 1989“