#137

Karel Malich
(1924 – 2019)

Bez názvu

Karel Malich (1924-2019)
#137

Karel Malich
(1924 – 2019)

Bez názvu

Painting / drawing
8 limitů
531 zobrazení
Prodáno za
120 000 Kč
Artkunst
Artkunst
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
12. 12. 2023 18:00

Základní údaje

signatura
na rubu signováno K. Malich, datováno 2006.IV
technika
pastel na papíře
rozměry
48 x 36
rok
2006

O autorovi

Karel Malich, významný český sochař, malíř a grafik, se narodil 18. října 1924 v Holicích. Jeho raná léta strávil v Holicích, kde absolvoval školu. Již od dětství projevoval výtvarné nadání, přičemž kraje s táhlými oblouky kopců, zejména holická krajina, měly výrazný vliv na jeho pozdější tvorbu.

Během války absolvoval reálné gymnázium v Pardubicích a byl nasazen u Junkers-werke ve Dvoře Králové. V letech 1945–1950 studoval výtvarnou výchovu a estetiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde ho ovlivnili profesorové jako Cyril Bouda, Martin Salcman, Karel Lidický a František Kovárna. Po studiích pracoval v podniku Botana v Holicích.

Roku 1953 se oženil s Dagmar Žižkovou, ale manželství skončilo rozvodem po jeho návratu z vojenské služby v Českých Budějovicích (1953–1955). V roce 1956 se oženil podruhé s Hanou Hrochovou. V té době se usadil v Praze a začal se intenzivně věnovat malbě.

Karel Malich byl od roku 1958 členem SČUG Hollar a v roce 1958 založil tvůrčí skupinu Proměna spolu s Milanem Albichem, Miroslavem Radou a fotografem Janem Šplíchalem. Tato skupina vystavovala až do roku 1967. Roku 1963 se stal spoluzakladatelem Skupiny Křižovatka.

V 60. letech se v jeho tvorbě objevovala krajina ovlivněná kubismem, která postupně přešla k lyrické abstrakci. Od roku 1963 převládaly v jeho díle abstraktní geometrické znaky, které se projevovaly zejména v jeho kolážích a reliéfech. Malich v této době experimentoval s novými materiály, jako bylo plexisklo.

Politická situace po okupaci v roce 1968 a éra normalizace znamenaly pro Malicha období, kdy nemohl svá díla oficiálně vystavovat. Věnoval se převážně kresbě a drátěným plastikám, a řada jeho objektů zůstala ve formě modelů. V 70. a 80. letech začal vytvářet drátěné plastiky, které se staly základem pro konstrukce, jež byly zavěšeny ve volném prostoru.

Karel Malich se věnoval tématům spojeným s energií, kosmem a vnitřním prostorem. Jeho tvorba byla řazena do širšího proudu neokonstruktivistických tendencí a ovlivněna vědeckými poznatky z oblasti fyziky a kosmologie. V jeho díle lze nalézt prvky transcendentálního idealismu a teosofie, a zároveň inženýrský přístup neokonstruktivismu.

Po roce 1989 mohl Karel Malich znovu svobodně vystavovat, a jeho díla zaznamenala zasloužený ohlas. Zemřel 24. října 2019 ve věku 95 let, a jeho odkaz patří k významným kapitolám českého moderního umění.

Mohlo by se Vám líbit

Prozkoumejte další položky z tohoto výběru, který zaručeně povzbudí vaše smysly a podnítí Vaši představivost.
Zobrazit celý výběr