Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
3 200 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
500 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

2 Kreutzer 1637, KM.16, Av. exc.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
400 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Pfennig 1624, KM.24

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
340 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

1/2 Batzen 1586, Burg Friedberg, 1/2 batzen 1592, SaM.1589, 2367_2 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
260 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

1/2 Batzen 1587, SaM.1590, ned.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
900 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

3 Krejcar 1596, SaM.1597, ned., napr.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
600 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK

Groš 1611, SaM.4216, ned.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Groš 1612, SaM.4217, nep. ned

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
220 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

1/2 Batzen 1506, Straubing, podobný SaM.977, ned.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
380 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

1/2 Batzen 1560(?), 1561, 1567, SaM.993, 994, 997, ned._3 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
800 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

1 Krejcar 1624 (3x), 1631, KM.29_4 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 200 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

1 Krejcar 1630, KM.29, + 4 drobné blíže neurčené mince_5 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
200 CZK

1/2 Krejcar 1624, KM.25, ned., dr. oxidace

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
500 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
550 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
220 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
650 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

1/2 Batzen 1571, 1573, SaM.jako1245, ned., exc._2 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
900 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK