banner

80. aukce

Konferenční centrum CITY v 16:00

Papírová platidla

Praha, Konferenční centrum City, Na Strži 65 

20. 5. 2017, 16.00 hod.

 

Výsledková listina zde.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
200 000 Kč
Vyvolávací cena:
100 000 Kč
100 Gulden 1863, série Kz, Ri.137, Pick.A90, drobná natržení velmi čistě opravená, pěkně zachovalá a mimořádně vzácná RRR!
Item image
Konečná cena:
44 000 Kč
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
50 Gulden 1866, série Ba 49, Ri.140a, Pick.A152, 2x razítko UNGILTIG + dobová signatura, velmi pěkná R!
Item image
Konečná cena:
46 000 Kč
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
100 Koruna 1902, série 1087, Ri.151, Pick.7, velmi pěkná R!
Item image
Konečná cena:
260 000 Kč
Vyvolávací cena:
80 000 Kč
Zemská Banka Království Českého, 10 Koruna 1. 1. 1919, nedokončený exemplář, na slovenské straně vytištěn pouze podtisk, návrh Alfons Mucha, tisk "A. Haase" Praha, velmi vzácná RR!
Item image
Konečná cena:
180 000 Kč
Vyvolávací cena:
40 000 Kč
50 Koruna 1919, série 0056, Baj.11b, mimořádně pěkná
Item image
Konečná cena:
55 000 Kč
Vyvolávací cena:
20 000 Kč
50 Koruna 1922, série 007, Baj.19a, nevýrazný flíček vlevo na Av., vzácná a mimořádně zachovalá R!
Item image
Konečná cena:
95 000 Kč
Vyvolávací cena:
50 000 Kč
500 Koruna 1923, série A, Baj.20, drobné vytržení ve spodním okraji vlevo, 2x natrž. 6 mm, vzácná RR!
Item image
Konečná cena:
28 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Terezínské poukázky, 20 Koruna 1943, anulát - vzor, kontrolní číslo A 000000 RR!
Item image
Konečná cena:
10 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
25 Koruna 1957, pasparta se schvalovacími fotonávrhy - montážemi návrhu líce a rubu, která byla v pozměněné podobě vydána v r. 1958, uvnitř pasparty evidenční poznámky s datem 15. 7. 1957, vzácné
Item image
Konečná cena:
80 000 Kč
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
500 Koruna 1973, přípravné jednostranné tiskové zkoušky líce a rubu v ofsetu na papíru s vodoznakem, na líci bez roku vydání a s odlišným tvarem státního znaku, na rubu s vytištěným fiktivním kontrolním číslem, v růžcích daleko mimo tiskový obraz stopy nálepkách po původním přilepení ke schvalovací paspartě, která je rovněž připojena, velmi vzácné 3 ks R!
Item image
Konečná cena:
36 000 Kč
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
1000 Rentenmark 1923, Baj.D19, Ro.161, Pick.168, vzácný nominál RR!
Item image
Konečná cena:
16 000 Kč
Vyvolávací cena:
2 000 Kč
50 Kčs b.d. (1969), KŠK.45.VI/a, s razítkem 1. června 1970
Item image
Konečná cena:
7 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
1 Kčs 1980/II, KŠK.56.VIII, bez číslování, perforace SPECIMEN R!
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
100 Leva 1922, fotonávrhy Av. a Rv. z dílny ABNCo. reprezentující finální fázi vzniku nové emise, srovnej Pick.38 (z původních návrhů bylo pro archiv ABNCo. provedeno několik málo těchto tzv. "bromides" a poté byly skartovány), tužkou číslo zakázky a datum "April 19 1922" a "4/20/22"     Tato položka pochází ze sbírky šesti původně svázaných knih označených “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” vytvořených American Bank Note Company. Skládá se z fotografií, fotokompozic, fotografických bankovních vzorů, fotonátisků a fotokoláží, které byly původně provedeny na speciálním fotopapíru používaném v grafické reprodukci a fotosazbě - tzv. “Bromides”. Tato oblast je pro běžného sběratele poměrně neznámá. “Bromidy” představují fascinující návrhy papírových platidel. Většina fotografií vypráví příběh o platidlech, které nikdy nespatřily světlo světa a tím pádem jsou unikátní a velmi zajímavé (nerealizované, neschválené, nepřijaté, mrtvé projekty různých navržených kompozic, návrhy, designy, koláže, postupné fáze tisku). Některé návrhy však byly přijaty a poté i vydány. Žádné duplikáty se v knihách nevyskytují a tak lze předpokládat, že všechny fotonávrhy jsou unikátní a představují výjimečnou výzkumnou a historickou látku. Většina z těchto fotonávrhů (včetně položek 3313~3317, 3320~3326, 3422~3426, 3472~3475, 3477~3478) není uvedena v žádné odborné publikaci a zcela jistě tak obohatí i tu nejúplnější nebo nejkomplexnější sbírku.   The lot comes from six originally bound archival books marked “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” was produced by American Bank Note Company. These Bank Note Photographs, Photographic Essays, Photographic Specimen, Photographic Style Proofs were created on photographic paper used in graphic reproduction and phototypesetting This area is quite unknown to everyday collector. “Bromides” show fascinating designs for proposed series of banknotes. Most items tell story of the notes which never came into being, unique and extremely interesting (unrealized, not approved, unaccepted, dead projects of various proposed essays, models, progress proofs). On the other hand some designs were accepted and fully issued. In all these books there are no duplicates whatsoever. Therefore, we assume all of these photo proofs being unique and serve as a great research and historical material.Majority of these (including lots 3313/3317, 3320/3326, 3422/3426, 3472/3475, 3477/3478) are not listed in any standard reference and will certainly enhance even the most comprehensive of collections.     2 ks     RR!
Item image
Konečná cena:
16 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Russo-Asiatic Bank, Harbin, 10 Dollarov b.d. (pravděpodobně 1916~1917), fotonávrhy Av. a Rv. z dílny ABNCo. reprezentující počáteční fázi vzniku nové emise, která byla s výraznými změnami realizována v r. 1917, srovnej Pick.S476 (z původních návrhů bylo pro archiv ABNCo. provedeno několik málo těchto tzv. "bromides" a poté byly skartovány), tužkou číslo zakázky a datum "Feb 10/21"     Tato položka pochází ze sbírky šesti původně svázaných knih označených “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” vytvořených American Bank Note Company. Skládá se z fotografií, fotokompozic, fotografických bankovních vzorů, fotonátisků a fotokoláží, které byly původně provedeny na speciálním fotopapíru používaném v grafické reprodukci a fotosazbě - tzv. “Bromides”. Tato oblast je pro běžného sběratele poměrně neznámá. “Bromidy” představují fascinující návrhy papírových platidel. Většina fotografií vypráví příběh o platidlech, které nikdy nespatřily světlo světa a tím pádem jsou unikátní a velmi zajímavé (nerealizované, neschválené, nepřijaté, mrtvé projekty různých navržených kompozic, návrhy, designy, koláže, postupné fáze tisku). Některé návrhy však byly přijaty a poté i vydány. Žádné duplikáty se v knihách nevyskytují a tak lze předpokládat, že všechny fotonávrhy jsou unikátní a představují výjimečnou výzkumnou a historickou látku. Většina z těchto fotonávrhů (včetně položek 3313~3317, 3320~3326, 3422~3426, 3472~3475, 3477~3478) není uvedena v žádné odborné publikaci a zcela jistě tak obohatí i tu nejúplnější nebo nejkomplexnější sbírku.   The lot comes from six originally bound archival books marked “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” was produced by American Bank Note Company. These Bank Note Photographs, Photographic Essays, Photographic Specimen, Photographic Style Proofs were created on photographic paper used in graphic reproduction and phototypesetting This area is quite unknown to everyday collector. “Bromides” show fascinating designs for proposed series of banknotes. Most items tell story of the notes which never came into being, unique and extremely interesting (unrealized, not approved, unaccepted, dead projects of various proposed essays, models, progress proofs). On the other hand some designs were accepted and fully issued. In all these books there are no duplicates whatsoever. Therefore, we assume all of these photo proofs being unique and serve as a great research and historical material.Majority of these (including lots 3313/3317, 3320/3326, 3422/3426, 3472/3475, 3477/3478) are not listed in any standard reference and will certainly enhance even the most comprehensive of collections.         2 ks     RR!
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
4 000 Kč
International Banking Corporation, Hankow, 5 Dollars b.d. fotonávrh Rv. z dílny ABNCo. reprezentující již pokročilou fázi vzniku nové emise, která byla s drobnými úpravami realizována 1. 7. 1917, srovnej Pick.S407 (z původních návrhů bylo pro archiv ABNCo. provedeno několik málo těchto tzv. "bromides" a poté byly skartovány)     Tato položka pochází ze sbírky šesti původně svázaných knih označených “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” vytvořených American Bank Note Company. Skládá se z fotografií, fotokompozic, fotografických bankovních vzorů, fotonátisků a fotokoláží, které byly původně provedeny na speciálním fotopapíru používaném v grafické reprodukci a fotosazbě - tzv. “Bromides”. Tato oblast je pro běžného sběratele poměrně neznámá. “Bromidy” představují fascinující návrhy papírových platidel. Většina fotografií vypráví příběh o platidlech, které nikdy nespatřily světlo světa a tím pádem jsou unikátní a velmi zajímavé (nerealizované, neschválené, nepřijaté, mrtvé projekty různých navržených kompozic, návrhy, designy, koláže, postupné fáze tisku). Některé návrhy však byly přijaty a poté i vydány. Žádné duplikáty se v knihách nevyskytují a tak lze předpokládat, že všechny fotonávrhy jsou unikátní a představují výjimečnou výzkumnou a historickou látku. Většina z těchto fotonávrhů (včetně položek 3313~3317, 3320~3326, 3422~3426, 3472~3475, 3477~3478) není uvedena v žádné odborné publikaci a zcela jistě tak obohatí i tu nejúplnější nebo nejkomplexnější sbírku.   The lot comes from six originally bound archival books marked “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” was produced by American Bank Note Company. These Bank Note Photographs, Photographic Essays, Photographic Specimen, Photographic Style Proofs were created on photographic paper used in graphic reproduction and phototypesetting This area is quite unknown to everyday collector. “Bromides” show fascinating designs for proposed series of banknotes. Most items tell story of the notes which never came into being, unique and extremely interesting (unrealized, not approved, unaccepted, dead projects of various proposed essays, models, progress proofs). On the other hand some designs were accepted and fully issued. In all these books there are no duplicates whatsoever. Therefore, we assume all of these photo proofs being unique and serve as a great research and historical material.Majority of these (including lots 3313/3317, 3320/3326, 3422/3426, 3472/3475, 3477/3478) are not listed in any standard reference and will certainly enhance even the most comprehensive of collections.        RR!
Item image
Konečná cena:
7 000 Kč
Vyvolávací cena:
6 000 Kč
Casagiove, zajatecký tábor - POW, 1 Lira 15. 6. 1917, Campbell ani Gavello existenci platidel v tomto táboře neuváději, 2x natržená do 15 mm, mimořádně vzácná RRR!
Item image
Konečná cena:
6 500 Kč
Vyvolávací cena:
6 000 Kč
Muro Lugano, zajatecký tábor - POW, 5 Lire b.d., na Av. dvě suché pečetě a podpis, na Rv. razítko, Camp. neuvádí, Gavello neuvádí, mimořádně vzácná RRR!
Item image
Konečná cena:
15 000 Kč
Vyvolávací cena:
7 000 Kč
10 Dinara b.d. (1920), fotonávrh Av. z dílny ABNCo. reprezentující prvotní fázi (a vzhledem k motivu sv. Jiří i slepou cestu) vzniku nové emise, z níž byla realizována pouze tato hodnota, srovnej Pick.21 (z původních návrhů bylo pro archiv ABNCo. provedeno několik málo těchto tzv. "bromides" a poté byly skartovány), v mikropísmu v ploše "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ", tužkou číslo zakázky a datum "Dec 5/20"     Tato položka pochází ze sbírky šesti původně svázaných knih označených “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” vytvořených American Bank Note Company. Skládá se z fotografií, fotokompozic, fotografických bankovních vzorů, fotonátisků a fotokoláží, které byly původně provedeny na speciálním fotopapíru používaném v grafické reprodukci a fotosazbě - tzv. “Bromides”. Tato oblast je pro běžného sběratele poměrně neznámá. “Bromidy” představují fascinující návrhy papírových platidel. Většina fotografií vypráví příběh o platidlech, které nikdy nespatřily světlo světa a tím pádem jsou unikátní a velmi zajímavé (nerealizované, neschválené, nepřijaté, mrtvé projekty různých navržených kompozic, návrhy, designy, koláže, postupné fáze tisku). Některé návrhy však byly přijaty a poté i vydány. Žádné duplikáty se v knihách nevyskytují a tak lze předpokládat, že všechny fotonávrhy jsou unikátní a představují výjimečnou výzkumnou a historickou látku. Většina z těchto fotonávrhů (včetně položek 3313~3317, 3320~3326, 3422~3426, 3472~3475, 3477~3478) není uvedena v žádné odborné publikaci a zcela jistě tak obohatí i tu nejúplnější nebo nejkomplexnější sbírku.   The lot comes from six originally bound archival books marked “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” was produced by American Bank Note Company. These Bank Note Photographs, Photographic Essays, Photographic Specimen, Photographic Style Proofs were created on photographic paper used in graphic reproduction and phototypesetting This area is quite unknown to everyday collector. “Bromides” show fascinating designs for proposed series of banknotes. Most items tell story of the notes which never came into being, unique and extremely interesting (unrealized, not approved, unaccepted, dead projects of various proposed essays, models, progress proofs). On the other hand some designs were accepted and fully issued. In all these books there are no duplicates whatsoever. Therefore, we assume all of these photo proofs being unique and serve as a great research and historical material.Majority of these (including lots 3313/3317, 3320/3326, 3422/3426, 3472/3475, 3477/3478) are not listed in any standard reference and will certainly enhance even the most comprehensive of collections.          RR!
Item image
Konečná cena:
60 000 Kč
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
50 Rentenmark 1. 11. 1923, Ro.158a, Pick.165, velmi vzácná RR!
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
2000 Lei b.d. (1920),fotonávrhy Av. a Rv. z dílny ABNCo. reprezentující pokročilejší fázi vzniku nové emise, od přijaté verze dnes známé jako tiskové zkoušky se výrazně liší ve volutové výzdobě na Av. (např. v celém levém a pravém okraji ), srovnej Pick.75 (z původních návrhů bylo pro archiv ABNCo. provedeno několik málo těchto tzv. "bromides" a poté byly skartovány)     Tato položka pochází ze sbírky šesti původně svázaných knih označených “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” vytvořených American Bank Note Company. Skládá se z fotografií, fotokompozic, fotografických bankovních vzorů, fotonátisků a fotokoláží, které byly původně provedeny na speciálním fotopapíru používaném v grafické reprodukci a fotosazbě - tzv. “Bromides”. Tato oblast je pro běžného sběratele poměrně neznámá. “Bromidy” představují fascinující návrhy papírových platidel. Většina fotografií vypráví příběh o platidlech, které nikdy nespatřily světlo světa a tím pádem jsou unikátní a velmi zajímavé (nerealizované, neschválené, nepřijaté, mrtvé projekty různých navržených kompozic, návrhy, designy, koláže, postupné fáze tisku). Některé návrhy však byly přijaty a poté i vydány. Žádné duplikáty se v knihách nevyskytují a tak lze předpokládat, že všechny fotonávrhy jsou unikátní a představují výjimečnou výzkumnou a historickou látku. Většina z těchto fotonávrhů (včetně položek 3313~3317, 3320~3326, 3422~3426, 3472~3475, 3477~3478) není uvedena v žádné odborné publikaci a zcela jistě tak obohatí i tu nejúplnější nebo nejkomplexnější sbírku.   The lot comes from six originally bound archival books marked “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” was produced by American Bank Note Company. These Bank Note Photographs, Photographic Essays, Photographic Specimen, Photographic Style Proofs were created on photographic paper used in graphic reproduction and phototypesetting This area is quite unknown to everyday collector. “Bromides” show fascinating designs for proposed series of banknotes. Most items tell story of the notes which never came into being, unique and extremely interesting (unrealized, not approved, unaccepted, dead projects of various proposed essays, models, progress proofs). On the other hand some designs were accepted and fully issued. In all these books there are no duplicates whatsoever. Therefore, we assume all of these photo proofs being unique and serve as a great research and historical material.Majority of these (including lots 3313/3317, 3320/3326, 3422/3426, 3472/3475, 3477/3478) are not listed in any standard reference and will certainly enhance even the most comprehensive of collections.     2 ks     RR!
Item image
Konečná cena:
7 000 Kč
Vyvolávací cena:
7 000 Kč

3478Rusko

10 Rubl 1918, fotonávrh Av. z dílny ABNCo. reprezentující vznik nové emise, ze které jsou známé pouze hodnoty 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 Rublů (Pick.39A~42), zatímco 10 Rubl představuje nominál, od kterého nejsou publikované ani tiskové zkoušky (z původních návrhů bylo pro archiv ABNCo. provedeno několik málo těchto tzv. "bromides" a poté byly skartovány)     Tato položka pochází ze sbírky šesti původně svázaných knih označených “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” vytvořených American Bank Note Company. Skládá se z fotografií, fotokompozic, fotografických bankovních vzorů, fotonátisků a fotokoláží, které byly původně provedeny na speciálním fotopapíru používaném v grafické reprodukci a fotosazbě - tzv. “Bromides”. Tato oblast je pro běžného sběratele poměrně neznámá. “Bromidy” představují fascinující návrhy papírových platidel. Většina fotografií vypráví příběh o platidlech, které nikdy nespatřily světlo světa a tím pádem jsou unikátní a velmi zajímavé (nerealizované, neschválené, nepřijaté, mrtvé projekty různých navržených kompozic, návrhy, designy, koláže, postupné fáze tisku). Některé návrhy však byly přijaty a poté i vydány. Žádné duplikáty se v knihách nevyskytují a tak lze předpokládat, že všechny fotonávrhy jsou unikátní a představují výjimečnou výzkumnou a historickou látku. Většina z těchto fotonávrhů (včetně položek 3313~3317, 3320~3326, 3422~3426, 3472~3475, 3477~3478) není uvedena v žádné odborné publikaci a zcela jistě tak obohatí i tu nejúplnější nebo nejkomplexnější sbírku.   The lot comes from six originally bound archival books marked “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” was produced by American Bank Note Company. These Bank Note Photographs, Photographic Essays, Photographic Specimen, Photographic Style Proofs were created on photographic paper used in graphic reproduction and phototypesetting This area is quite unknown to everyday collector. “Bromides” show fascinating designs for proposed series of banknotes. Most items tell story of the notes which never came into being, unique and extremely interesting (unrealized, not approved, unaccepted, dead projects of various proposed essays, models, progress proofs). On the other hand some designs were accepted and fully issued. In all these books there are no duplicates whatsoever. Therefore, we assume all of these photo proofs being unique and serve as a great research and historical material.Majority of these (including lots 3313/3317, 3320/3326, 3422/3426, 3472/3475, 3477/3478) are not listed in any standard reference and will certainly enhance even the most comprehensive of collections.          RR!
Item image
Konečná cena:
16 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč

3483Rusko

5 Červoněc 1928, Pick.200b, Volm.276.1, Šejnman..., série AK, 2x špendl. dírka, velmi pěkná
Item image
Konečná cena:
28 000 Kč
Vyvolávací cena:
28 000 Kč
Indo-Čínská Banka, Vladivostok, 100 Rubl 1919, Pick.S1258, anulát, červené přetisky SPECIMEN, perforace 4x otvor 3,5 mm, vzácná R!
Item image
Konečná cena:
17 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Primorský kraj, Vladivostok, Spolek japonských obchodníků se smíšeným zbožím, 1 Rubl b.d., na Rv. seznam členských obchodů s příslušnými razítky, Rj.- (-), dosud zcela neznámé a bezpochyby mimořádně vzácné RR!
Item image
Konečná cena:
30 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
50 Dinara 1886, bez podpisů, Bar.R87b, Pick.7b RR!
Item image
Konečná cena:
55 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
25 Karbovantsiv b.d. (1918), Pick.3, Kh.3b, mimořádně vzácná RR!
Item image
Konečná cena:
95 000 Kč
Vyvolávací cena:
50 000 Kč
2 Karbowanez 1942, Pick.50, Kh.46, Ro.592, velmi vzácná RR!