Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
19 000 CZK
vyvolávací cena:
7 000 CZK

AR Žeton 1619 (H. C. Greuter) - K volbě a ke korunovaci na českého krále 26. 8. a 4. 11. 1619 v..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
30 000 CZK

AE Medaile 1619/1620 (Ch. Maler) - Medaile ligy českých protestantů. Oltář se sloupy nese českou..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
3 400 CZK
vyvolávací cena:
2 000 CZK

AE Medaile 1709 (P. H. Müller) - K dobytí pevností Tournai a Mons, Poprsí Josefa I. v zbroji..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
4 200 CZK
vyvolávací cena:
700 CZK

AE Medaile 1711 (P. H. Müller) - K volbě za římského císaře ve Frankfurtu nad Mohanem 12. 10...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
30 000 CZK
vyvolávací cena:
24 000 CZK

AR Medaile 1716 (G. W. Vestner) - K narození arcivévody Leopolda. Pod paprsky sedící dítě ve voze..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
7 500 CZK
vyvolávací cena:
7 000 CZK

AE Medaile 1717 (B. Richter) - K dobytí Temesvaru. Poprsí Karla VI. zprava, opis / Sedící Pannonia..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
5 500 CZK
vyvolávací cena:
4 000 CZK

AR Medaile 1770 (A. König) - K setkání Marie Antoinetty s princeznou Caroline von Lothringen v..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 100 CZK
vyvolávací cena:
700 CZK

AE Medaile 1778 (A. Guillemard, I. N. Wirth) - Na zlepšení mincovnictví v Lombardii a obnovení..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 600 CZK
vyvolávací cena:
1 500 CZK

AR Žeton 1745 - Ke korunovaci na římského císaře 4. 10. 1745 ve Fankfurtu nad Mohanem. Pod římskou..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
3 000 CZK
vyvolávací cena:
3 000 CZK

AR Medaile b.l. (1780, J. N. Würth) - K přestěhování uherské university z Trnavy do Budapešti...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 000 CZK
vyvolávací cena:
2 000 CZK

AR Medaile 1770 (A. Wideman) - Ke sňatku s Dauphinem Louisem. Poprsí zprava, opis /Hymen a žena..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
7 500 CZK
vyvolávací cena:
4 000 CZK

AR Medaile 1765 (A. Wideman) - Ke svatbě arcivévody Leopolda s Marií Ludovikou Španělskou 22. 7...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 700 CZK
vyvolávací cena:
1 500 CZK

AR Velký žeton 1790 - K volbě za římského císaře 30. 9. 1790 ve Frankfurtu. Portrét zprava, opis /..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
60 000 CZK
vyvolávací cena:
5 000 CZK

AR Medaile 1791 (A. Guillemard) - Na paměť delegace lombardských měst k císaři uskutečněná při..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 100 CZK
vyvolávací cena:
1 000 CZK

AE Medaile b.l. (Heuberger) - Jednostranná dutá portrétní medaile. Poprsí císaře v uniformě..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 CZK
vyvolávací cena:
1 000 CZK

AR Medaile 1788 (J. N. Würth) - Ke svatbě s Alžbětou Vilémínou Württemberskou 8. 1. 1788. Dvojité..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
4 200 CZK
vyvolávací cena:
2 000 CZK

AE Medaile 1793 (J. N. Würth) - K narození syna Ferdinanda. Dvojité poprsí s manželkou Marií..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
4 600 CZK
vyvolávací cena:
2 000 CZK

AE Medaile 1804 - K prohlášení rakouským dědičným císařem 6. 12. 1804 ve Vídni. Portrét zprava,..