banner

Aukční řád

Poplatek za vstup do aukce je dobrovolný. Vstup na výstavu a večerní událost je volný. 

Registrace dražitelů je možná na adrese Belgická 22, 120 00 Praha 2, od pondělí do pátku od 9.00 do 16.30, nebo kdykoli v den aukce, nejpozději však před ukončením aukce. 

Telefonická dražba je možná pouze po předchozí registraci dražitele v systému LiveBid. V případě zájmu nás kontaktujte. Písemné limity a pokyny k dražbě po telefonu musí být sděleny pořadatelům do okamžiku zahájení aukce. 

Za příhoz do aukce se považuje: 
100 Kč při okamžité dražební ceně menší než 5000 Kč 
500 Kč při okamžité dražební ceně alespoň 5000 Kč, ale méně než 10000 Kč 
1000 Kč při okamžité dražební ceně alespoň 10000 Kč. 

Cena docílená vydražením je konečná, nepřipočítává se žádný aukční poplatek.

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. Po vyvolání předmětu mohou zájemci činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, dokud dražitelé činí příhozy. Částka, za kterou vydražitel vydraží dílo v aukci, je příslibem částky, za kterou odkoupí vydražitel umělecké dílo od Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, IČ 73 63 53 83. 

Platbu je možné provést v hotovosti nebo převodem na účet č. 2400384700/2010 pod variabilním symbolem 999. Díla budou k vyzvednutí ihned po předložení dokladu o zaplacení příslušné částky na adrese Belgická 22, 120 00 Praha 2, od pondělí do pátku od 9.00 do 16.30 hod. 

Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další umělecká díla, která mohou obohatit aukční nabídku. Tento dodatek bude zájemcům k dispozici během výstavy dražených předmětů.