banner

6. eAukce umění

Online v 20:00

Výtvarné umění a starožitnosti 19. a 20. století.

22.6. 2021 od 20:00 hod

Předaukční výstava 14. 6. - 22. 6. 2019 11.00 - 17.00 (po-pá)

Doporučené

Item image
Konečná cena:
190 000 Kč
Vyvolávací cena:
20 000 Kč
1905 | barevný lept s akvatintou na papíře | 380 x 300 mm | PD: „Vojt. Preissig"
Item image
Konečná cena:
50 000 Kč
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
patinovaný bronz | 15 x 31 x 6,5 cm | odlitek 6/10
Item image
Konečná cena:
68 000 Kč
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
olej na plátně | 45 x 62 cm | PD:„Lecoque"
Item image
Konečná cena:
88 000 Kč
Vyvolávací cena:
40 000 Kč
1932 | olej na plátně | 54 x 81 cm Působivá kompozice zachycující meziválečnou atmosféru Francouzské riviéry pochází z ateliéru německy mluvícího vítkovického rodáka. Mikeska studoval původně na akademii ve Vídni a Berlíně, záhy se však začal orientovat na francouzské prostředí. Další školení tak získal v Paříži u André Lhota a Jeana Metzingera. V Paříži se též opakovaně zúčastnil Podzimního Salonu a Salonu nezávislých. Byl aktivní na domácí půdě, kde spoluzakládal sdružení Junge Kunst a Prager Secession. V průběhu války pak emigroval do Anglie, aby tam mimo jiné spolupracoval s československou exilovou vládou. Po roce 1948 odešel do Spojených států, kde dále tvořil a pedagogicky působil.
Item image
Konečná cena:
165 000 Kč
Vyvolávací cena:
50 000 Kč
1921 | tužka, tuš, akvarel a kvaš na papíře | 190 x 140 mm | UN: „František Kupka“ | oboustranná kresba | | Návrh obálky katalogu Kupkovy první samostatné pařížské výstavy, Galerie Povolozky, 13 Rue Bonaparte, Paříž 1922
Item image
Konečná cena:
86 000 Kč
Vyvolávací cena:
50 000 Kč
40. léta 20. toletí | olej na plátně | 70 x 110 cm | LD: „Boh. Dvorský"
Item image
Konečná cena:
155 000 Kč
Vyvolávací cena:
66 000 Kč
1863 | olej na plátně | 68 x 54 cm | Nejvyšší cena za dílo autora v aukci: 216 000,- | Nezaměnitelný rukopis žánrového výjevu s mladou přadlenou pochází z ateliéru Litomyšlského malíře, učitele kresby a fotografa. Antonín Dvořák pocházející z mlynářské rodiny studoval malbu na akademiích ve Vídni a Praze u prof. Christiana Rubena. Od roku 1849 vyučoval kresbu na piaristickém gymnasiu a v roce 1860 založil v Litomyšli fotografický ateliér. Po pěti letech provozování živnosti odešel do Prahy, kde získal místo učitele kreslení na polytechnickém ústavu a s ním i kýžené společenské uznání.
Item image
Konečná cena:
140 000 Kč
Vyvolávací cena:
90 000 Kč
1940 | olej na plátně | 56 x 44 cm | PD: „E. Nevan 40“ | Vystaveno v Mánesu 1943, zezadu výstavní razítko
Item image
Konečná cena:
295 000 Kč
Vyvolávací cena:
90 000 Kč
1935 - 1940 | olej na překližce | 72 x 60 cm | Nejvyšší cena za dílo autora v aukci: 2 049 300,- | Modiglianovsky pojatý akt patřící k nejkvalitnějším dílům pražského rodáka Františka Eberla odkazuje k životu na Montmartru, kde působil od roku 1911 až do konce svého života. Na obrazech a kresbách zachytil osudy tamního obyvatelstva - malířů, prostitutek, pijáků, karbaníků a tanečnic – a prezentoval je na nesčetných výstavách, z nichž nejdůležitější byly otevřeny u slavné Berthy Weillové. Eberl se stal jedním z nejúspěšnějších malířů na Montmartru, kde vedl nákladný bohémský život, jehož rekvizitami byl závodní vůz bugatti, lev či vlastní letní sídlo v Monaku. Mezi jeho blízké přátele patřil mimo Amedea Modiglianiho například Pablo Picasso nebo Maurice de Vlaminck.
Item image
Konečná cena:
175 000 Kč
Vyvolávací cena:
100 000 Kč
1910 | kvaš na papíře | 500 x 330 mm | Nejvyšší cena za dílo autora v aukci: 247 000 000,- | Titulní kresba jediného teoretického spisu Františka Kupky Tvoření v umění výtvarném z roku 1910 je dílem uvozujícím myšlenkový fundament počátku abstraktní malby, kterou se tento český umělec vepsal do světových dějin umění. O nedlouho později na Podzimním salonu v Paříži v roce 1912 se stal Kupka jedním z prvních malířů, který veřejně vystavil čistě abstraktní díla. Byla to Amorfa - dvoubarevná fuga a Teplá chromatika. V následujících letech byly jeho myšlenky sdíleny Skupinou zlatý řez sdružující v Kupkově a Villonově domě v Puteaux umělce Marcela Duchampa, Guillauma Apollinaira, Fernanda Légera, Francise Picabiu, Roberta Dalaunaye a další. Původně francouzsky psaný traktát byl vydán teprve roku 1923 v českém překladu nákladem SVU Mánes.
Item image
Konečná cena:
120 000 Kč
Vyvolávací cena:
120 000 Kč
před r. 1920 | olej na plátně | 69 x 52,5 cm | PD: „Orlik“, na rubu evidenční štítky | Provenience Restituce – Ministerstvo kultury. | Posmrtná výstava Emila Orlika 1870-1932, Galerie Dra Feigla, Praha 1934, č.k.49.
Item image
Konečná cena:
345 000 Kč
Vyvolávací cena:
180 000 Kč
30. léta 20. století | olej na dřevěné desce | 33 x 40 cm | Nejvyšší cena za dílo autora v aukci: 7 455 000,-. Typická práce jednoho z nevýznamnějších českých malířů 20. stol., spoluzakladatele skupiny Osma, který našel svůj druhý domov ve Francii. Malba byla vytvořena v okolí autorova domova v Simiane-la-Rotonde v době, kdy se Kubín stal jedním z nejznámějších malířů Provence a jeho nostalgicky laděná díla pomáhala vytvářet kult tohoto kraje mezi společenskou smetánkou v Paříži. V těch samých letech udržoval malíř čilé kontakty s děním v Československu. V roce 1932 se stal členem Umělecké besedy a v následujících letech přispíval do protifašistických sborníků Pour la Tchécoslovaquie a Hlasy domova.