Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
800 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Převrat, firemní dopis vyfr. zn. 15H Karel + 3krát 2H Trojúhelník, DR Postelberg 23.2.1919, zasl...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, 10 ks útržků a výstřižků se zajímavými frankaturami, vše po 28.10.1918, stopy pošt. provozu

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
200 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

Převrat, útržek průvodky pro vojenské účely vyfr. zn. 40hZnak, DR Velké Poříčí 20.2.1919, vzácné,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
250 CZK
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, dopis vyfr. šikmo půlenou zn. 40H Znak, DR Předklášteří, Tišnov 18.1.1919, zasl. do Brna,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
100 CZK
vyvolávací cena:
100 CZK

Převrat, pohlednice vyfr. půlenou zn. 20H Karel, DR Jeníkovice 31.12.1918, zasl. do Pacova u..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
850 CZK
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, firemní dopisnice 8H Karel dofr. zn. 1+3+3H Hradčany, vlakové razítko Elbogen-Neusattl,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
150 CZK

Převrat, 2 ks podacích lístků akce "Nouzová akce pro československou menšinu v Rakousku" pod..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
750 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Převrat, 2 ks podatek na telegram 10h doplatní - 2 mutace, DR Praha TGF 13.1.1919 resp. DR Elbogen..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
370 CZK
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, 2 ks dopisů s nátisky známek 3H Koruna a 15H Karel, vše na JUDr. Karl Rix, neprošlé,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, 3 ks dopisů, 2krát R, vše adresováno na Národnívýbor v Praze, stopy stáří a pošt...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
560 CZK
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, 20 ks útržků průvodek vyplacených v hotovosti, převážně prošlé v roce 1919, zajímavá..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
100 CZK
vyvolávací cena:
100 CZK

Převrat, R-soudní obsílka, DR Žamberk 20.10.1919, zaslánodo Nekoře, vráceno zpět, stopy pošt...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 000 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Převrat, R-dopis vyfr. pestrou frankaturou zn. Hradčany+Uherské, DR Zborov 7.3.1919, svisle..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
600 CZK
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, 2 ks větších dílů uherských průvodek vyfr. smíš.frankaturou Hradčany+Uherské, DR..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
460 CZK
vyvolávací cena:
250 CZK

Převrat, 6 ks uherských útržků průvodek se zajímavými frankaturami, stopy pošt. provozu

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 100 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Převrat, 11 kusů výstřižků a útržků průvodek, vše s vylámanými maďarskými razítky (vylomená a nebo..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 000 CZK
vyvolávací cena:
600 CZK

Převrat, R-dopisnice 10H/8H Monogram dofr. zn. 25h Hradčany, DR Praha, zasl. v roce 1919 do..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
750 CZK
vyvolávací cena:
350 CZK

Převrat, 3 ks dopisnic 10H/8H Monogram, 1krát dvojitá, neprošlé, bezvadné