banner

PODZIMNÍ AUKCE Galerie ART Praha

Galerie ART Praha v 16:00

PODZIMNÍ AUKCE se uskuteční v neděli 15. 11. 2020 v 16:00 hod.

Předaukční výstavu bude možné navštívit v prostorách sídla Galerie ART Praha v Horních Počernicích, v termínu 2.11. - 13 .11. 2020.

Díla je možné shlédnout po předchozí domluvě emailem galerie@g-a-p.cz či telefonicky 735 171 323.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS VELMI ATRAKTIVNÍ 3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ! VSTUP ZDE.

 

Živě na LIVEBID.CZ 15.11. 2020 od 16:00.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
190 000 Kč
Otisk | Patří k osobnostem, jež se podstatným způsobem podílely na utváření českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Studovala u Josefa Kaplického a byla členkou skupiny UB 12. Věnuje se malbě, kresbě, figurálním kolážím a objektům, užité i volné grafice, ilustraci a sklářskému výtvarnictví.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
690 000 Kč
Zátiší s kyticí | Významný český a francouzský malíř, sochař a grafik. Byl členem Osmy a jedním ze zakladatelů české moderní malby. V roce 1913 odešel do Francie. Později přijal francouzské občanství. Patřil k předním francouzským malířům. Ve své době konkuroval i Picassovi. Půvabná byla zejména jeho krajinomalba, zátiší, portréty, ale i později klasicistní akty.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Na venkově | Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Hoffmeistra. Malíř, grafik, divadelní a filmový výtvarník, jeho práce v sobě pojí díla starých mistrů a surrealismus.
Item image
Konečná cena:
440 000 Kč
Vyvolávací cena:
400 000 Kč
Na Studnicích před večerem | Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Schikanedera, Maška a Preislera, ve studiu poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Schwaigera. Malíř, představitel moderní krajinomalby. Ztvárňoval především Českomoravskou vrchovinu a krajinu kolem Železných hor. Jeho hlavním vzorem byl A. Slavíček, od něhož se naučil vnímat prostor, hmotu a tvar prostřednictvím světla. Člen S.V.U. Mánes, Jednoty umělců výtvarných a Klubu výtvarných umělců Aleš. Působil jako pedagog na fakultě architektury a pozemního stavitelství na ČVUT. Za své práce byl oceněn na předních světových výstavách.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
130 000 Kč
Lesní potok | Malíř, krajinář, zakladatel školy mařákovců. Profesor na Akademii v Praze, vynikající kreslíř, proslul lesními interiéry, patří do generace Národního divadla, romanticky laděný umělec, začal jako první učit plenérovou malbu, měl řadu vynikajících žáků - Kaván, Lebeda, Slavíček, Holub apod.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
250 000 Kč
Krajina s kostelíkem | Studoval na Uměleckoprůmyslové škole, studia však kvůli 1. světové válce nedokončil. Po válce přesídlil do Bratislavy, kde pro Osvětový svaz maloval obrazy slovenské krajiny. V Košicích se Foltýn seznámil s maďarským malířem Gejzou Schillerem, se kterým podnikal výlety do Podkarpatské Rusi. Foltýn je představitelem tzv. Košické moderny, jeho malířská tvorba se projevovala od skicovitých realistických záznamů až po stylizované expresivně pojaté krajiny.
Item image
Konečná cena:
560 000 Kč
Vyvolávací cena:
500 000 Kč
Po bouři | Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Ženíška. Absolvoval studijní cestu do Paříže a Normandie. Malíř a grafik, jehož práce jsou ovlivněny francouzskými malíři zejména pak Pierre Puvisem de Chavannes. Autor mozaiky "Hold Praze" v průčelí Obecního domu. Člen SVU Mánes. Jako pedagog působil na Uměleckoprůmyslové škole.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
120 000 Kč
Horská krajina s jezerem | Soukromě studoval u švýcarského krajináře J. H. Wuesta. Podnikl studijní cestu do Německa, Francie a Belgie. Malíř krajinář, tvořil v duchu romantismu. Člen Jednoty umělců výtvarných.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
220 000 Kč
Dravec | Využívá brus skla mistrně jako nástroj i výraz, mnohdy vytváří objekty, které svým tvarem připomínají zvířata či fantaskní bytosti (bestiáře). Řadu svých prací realizoval v architektuře. Jeho skleněné plastiky svým nekonvenčním zpracováním přitahují pozornost. Sběratelsky velmi uznávaný.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
160 000 Kč
Stojící akt | Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Švabinského. Podnikl studijní cesty do Francie a Itálie. Malíř a grafik, z počátku čerpal inspiraci ze surrealismu, kubismu i purismu. Věnoval se zátiším, nábožensky laděným obrazům, městským zákoutím, ale i výjevům z prostředí cirkusu. Člen S.V.U. Mánes a Umělecké besedy. Působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
360 000 Kč
Flóry | Studoval ČVUT u prof. Blažíčka a Boudy, poté pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Kysely a Nováka. Podnikl studijní cesty po Evropě, Americe i Asii. Malíř, sochař, grafik a ilustrátor. Od expresivně a kubisticky laděných děl, přešel K vlastnímu poetickému stylu. Člen S.V.U. Mánes a SČUG Hollar.