banner

Večerní aukce Galerie Goltzova tvrz

Online v 20:00

15. 6. 2022 from 8pm.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
155 000 Kč
Vyvolávací cena:
60 000 Kč
Langer Karel, Pod stromy u jezírka, olej na kartonu, 50 x 65 cm
Item image
Konečná cena:
490 000 Kč
Vyvolávací cena:
250 000 Kč
Radimský Václav, Lesní jezírko, olej na kartonu, 70 x100 cm. Posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové přiložen. 
Item image
Konečná cena:
74 000 Kč
Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Porš Gustav, Na vřesovišti, olej na plátně, 60 x 80 cm
Item image
Konečná cena:
90 000 Kč
Vyvolávací cena:
70 000 Kč
Slavíček Jan, Zátiší s ovocem, olej na desce, 39 x 46,5 cm
Item image
Konečná cena:
300 000 Kč
Vyvolávací cena:
120 000 Kč
Zoubek Olbram (1926 - 2017), Ještě Zlatovláska, 2005,bronz, 52,8 x 49,5 cm, Certifikát pravosti Nadačního fondu Kmentová Zoubek přiložen.
Item image
Konečná cena:
900 000 Kč
Vyvolávací cena:
550 000 Kč
Mánes Antonín, Skalnatá krajina s pasáčkem dobytka, olej na plátně, 74 x 99 cm, signováno monogramem. Posouzen PhDr. Naděždou Blažíčkovou Horovou. Z posudku vybíráme: …... Motiv venkovanů je pro Mánesa typický právě od 20. let, kdy tento obraz nejpravděpodobněji vznikl. .....Přestože jde zcela jistě i zde o krajinu komponovanou, její vyznění je přirozené jak díky tříplánové uzavřené kompozici, tak svěží baravností založené na mnoha odstínech zelené ....
Item image
Konečná cena:
860 000 Kč
Vyvolávací cena:
350 000 Kč
Číslovaný Svatováclavský dukát 1923, č. 639, RRR! luxusní stav, Au 986/1000, průměr 19,75 mm, 3,49 g, Autor Jaroslav Benda a Otakar Španiel, hrana vroukovaná. Velmi vzácný!!!