Aukce skončila

datum aukce 07. 07. 2020 16:00
0
328
prodáno za: 2 600 000 CZK
vyvolávací cena: 1 600 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

121. JAN ZRZAVÝ 1890 - 1977 - LOĎKY V PŘÍSTAVU

1929 Tempera, překližka 27 x 35 cm Vpravo a vlevo dole „Zrzavý 1929“ a „J.Z. 1929“ Jan Zrzavý významně zasáhl do vývoje naší moderní kultury svou autentickou tvůrčí imaginací, v níž propojil českou linií duchovního lyrismu s evropským modernismem. Velmi brzy našel vlastní způsob vyjádření, který jevovou skutečnost zrcadlí nepřímo, v promyšlených znameních a symbolech. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové PhD.: '„Loďky v přístavu“, ztvárňující autorovu obdivovanou bretaňskou krajinu, jsou Zrzavého překrásným dílem, o němž by se dalo říci, že vzniklo jako „soustředěná meditace”, bravurně propojující autorovo svébytné vidění světa s konkrétní realitou v řádu maximální harmonie. Ve scenérii s mlčenlivými skořepinami bárek pohupujícími se v rytmu kadeřavých vlnek, rámované rustikálními hmotami přístavních mol, se autorovi bravurně podařilo zachytit snový okamžik nehybné rovnováhy, jež je výsledkem vzájemného působení dvou sil - země a moře. Lze tu hovořit o „klidu ve věčném pohybu”. Pro malířství se Jan Zrzavý rozhodl již v útlém věku a za svým cílem si šel přes počáteční odpor rodiny, špatný zdravotní stav a nakonec i neschopnost přizpůsobit se požadavkům akademické výuky. Studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Emanuela Dítěte pro něj bylo příliš formalistické, považoval je za zbytečné a ze školy se nechal v roce 1909 vyloučit. Okouzloval ho především lyrický, uzavřený, snově měkký tvar. Jeho obraznost formovaly časté cesty a pobyty v cizině, zejména v Itálii a ve Francii.' Reprodukováno: A. Friedl, Jan Zrzavý, Melantrich, Praha, 1939, č. 13 Vystavováno Uměleckou besedou.

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
Sál 2 600 000 CZK 07. 07. 2020 17:55:35
Sál 2 500 000 CZK 07. 07. 2020 17:55:24
Sál 2 400 000 CZK 07. 07. 2020 17:55:16
Sál 2 300 000 CZK 07. 07. 2020 17:55:09
Sál 2 200 000 CZK 07. 07. 2020 17:55:03
Sál 2 100 000 CZK 07. 07. 2020 17:54:48
Sál 2 000 000 CZK 07. 07. 2020 17:54:46
Sál 1 900 000 CZK 07. 07. 2020 17:54:43
Sál 1 800 000 CZK 07. 07. 2020 17:54:40
Sál 1 700 000 CZK 07. 07. 2020 17:54:39
Sál 1 600 000 CZK 07. 07. 2020 17:54:37