banner

Jarní eAukce - umění, starožitnosti, design

Online v 16:00

The Arthouse Hejtmánek Gallery and Auction House cordially invites you to participate in the online auction, which will take place on March 30, 2021, from 4 pm

Doporučené

Item image
Konečná cena:
25 000 Kč
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
18. století | Javor, ořech, kořenice, bronz | 99 x 122 x 63 cm | Elegantní komoda se čtyřmi zásuvkami s konvexní přední stěnou a lištami přecházejícími do ornamentálních volut. Intarzováno motivy holubic na kvetoucích větvičkách.
Item image
Konečná cena:
14 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
Přelom 19. a 20. století | Mořený dub, ocel | 138 x 68 x 44 cm | Elegantní úzký sekretář s neogotickými prvky a motivy rytířů. Ocelové kování, uzávěr na petlici.
Item image
Konečná cena:
12 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
19. století | Polychromované a zlacené dřevo | 60 cm | Regina Caeli, neboli Královna nebes je titul Marie, matky Ježíše Krista. Socha ji vyobrazuje ve zlatém a bohatě řaseném rouchu s královskými insigniemi.
Item image
Konečná cena:
21 000 Kč
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
1912 | Olej, plátno | 100 x 101 cm | Vpravo dole 'Jelínek 1912' | František Antonín jelínek studoval na Akademii u B. Roubalíka, V. Bukovace a H. Schwaigera. Byl na studijních pobytech v Itálii a Černé Hoře, kde portrétoval tamnějšího krále Nikolu I. Maloval předevsím portréty a lyrické dívčí akty.
Item image
Konečná cena:
18 000 Kč
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
1930 | Olej, plátno | 121 x 100 cm | Vlevo dole 'Emil Fleischmann' | Malba velkorysého formátu s motivem ženy a dvou chlapců v kyjovských krojích. Neobyčejně detailní malba představuje dobový záznam oděvní tradice staršího kyjovského kroje z období první republiky.
Item image
Konečná cena:
80 000 Kč
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
1972 | Kvaš, pero, papír | 43,5 x 30,5 cm | Vlevo dole 'Z Burian' | Ukázková kvašová malba vynikajícího českého malíře a kreslíře, který si získal proslulost i v zahraničí svými animovanými filmy a perfekcionisticky propracovanými ilustračními kresbami s až fotorealistickými rysy. Zdeněk Michael František Burian, byl ve 14 letech přijat na AVU, rovnou do druhého ročníku. Na škole vydržel necelé 2 roky a v šestnácti se začal živit jako ilustrátor. Mezinárodního uznání se mu dostalo za rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin, kterým se věnoval ve spolupráci s předními odborníky, mezi nimiž byli paleontolog Josef Augusta, antropolog Vojtěch Fetter a další. Předložená ilustrace ke knize F. Gerstäckera: Pro barvu kůže, vykazuje jeho ilustrátorskou orientaci na západní literaturu, byla otištěna v dobrodružném periodiku pro mládež - Pionýr, ročník 20, č. 9 - Konec.
Item image
Konečná cena:
14 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
2. polovina 20. století | Olej, karton | 30 x 47 cm | Vpravo dole 'J Veris' | Vlastním jménem Jaroslav Zamazal, byl studentem pražské Akademie výtvarných umění a profesorů Jana Preislera, Vratislava Nechleby a Karla Krattnera. Za dalším vzděláním putoval ke starým mistrům do muzeí ve Vídni či Paříži, ale i na Académie Julian a do ateliéru Františka Kupky. V meziválečném období Veris pobýval střídavě ve Francii a v Čechách, kde i hojně vystavoval. V roce 1925 se stal zpravodajem Českého slova a fejetony z Francie doprovázené vlastními ilustracemi pravidelně posílal do německého listu Prager Presse. V rozsáhlém díle se autor dopracoval vlastního malířského projevu – od klasické malby starých mistrů, neoklasicismu, přešel i ke kubismu, surrealismu až k abstrakci. Výtečně zvládal portrét, figurální malbu, zátiší i krajinomalbu. Jemností a precizností vynikají i jeho kresby.
Item image
Konečná cena:
27 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
2. polovina 20. století | Olej, překližka | 25 x 20 cm | Vlevo dole 'I. Ouhel' | Tvorba Ivana Ouhela je neodmyslitelnou součástí českého umění posledních desetiletí. Autorovy snivé krajiny na pomezí symbolismu a expresionismu náleží do linie české lyrické abstrakce. Ouhel směřuje pod povrch krajiny, jeho pohled se upírá do spodních vrstev země. Ivan Ouhel studoval na AVU (1968–1974) v ateliéru prof. Karla Součka a na výtvarnou scénu nastoupil v 70. letech, jeho tvorba však dalece přesáhla generační rozměr. Od roku 1975 vystavuje doma i v zahraničí. V letech 1984 a 1988 vystavoval na Bienále v Benátkách. Od roku 1988 je členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, od roku 1992 členem Umělecké besedy. V roce 2009 mu vyšla čtyřdílná monografie, která byla nominována na grafický počin roku. Zastoupen je v mnoha sbírkách uměleckých institucí i soukromých. Autenticita díla potvrzena autorem.
Item image
Konečná cena:
44 000 Kč
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
1. polovina 20. století | Olej, karton | 40 x 52 cm | Vpravo dole 'Kaván' | Klidná zimní krajina s opodál stojícím stromem představuje harmonické dílo s typickým rukopisem Františka Kavána, autora četných zobrazení proměn české krajiny během střídání ročních období. Zimní krajina patří do autorova klidnějšího období. Kaván pracuje ovlivněn studiem v krajinářském ateliéru Julia Mařáka, kam nastupuje roku 1889, žije velmi skromně a solitérně a v realistickém zobrazování krajiny nad svými spolužáky brzy vyniká. Pod vlivem skupiny kolem Moderní revue se v roce 1895 dočasně od realismu odklonil a přešel k symbolismu a dekadenci.
Item image
Konečná cena:
13 000 Kč
Vyvolávací cena:
4 000 Kč
19. století | Vídeň | V ohni zlacený bronz, email, sklo | 16,5 cm | Triptychové vysoce ornamentální skládací vídeňské hodinky s romantickými motivy inspirovanými Ludvíkem XVI.
Item image
Konečná cena:
21 000 Kč
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
19. století Stříbro, rubínové sklo 19,5 cm Elegantní a velmi propracovaný nástolec z broušeného rubínového skla s nohou z tepaného stříbra a plastikou stylizovaného delfína.
Item image
Konečná cena:
21 000 Kč
Vyvolávací cena:
2 000 Kč
1914 | Malovaná pórovina | 8,5 cm | Šestiboká pestrobarevná dóza dle návrhu Pavla janáka, výroba Graniton.