prodáno za: neprodáno
vyvolávací cena: 10 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

157. PRAHA - ZEMSKÁ SNĚMOVNA, PRAŽSKÝ HRAD - KORUNOVACE MARIE TEREZIE 1743

Čechy 1743 "Erbhüldigung welche ... Mariae Theresiae Als Königin in Böheim die Vier Stände ...abgeleget ..." Původní  mědiryt z díla: Jan Jindřich Ramhofský z Ramhofenu Trojí popsání předně slavnýho vjezdu … Mariae Theresiae … do královských Měst pražských (Praha 1743) a Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha 1743). Podle J. J. Dietzlerovy kresby ryl M. H. Rentz. Vydal  K. F. Rosenmüller v Praze, 1743. S ornamentální tit. kartuší a vysvětlivkami pod obrázkem celkový rozměr 53,5 x 69 cm