banner

Aukční řád

Aukční řád Galerie Kontrast

 

 

Provozovatel internetové aukce:

Galerie Kontrast s.r.o., se sídlem v Kyjově,

Sídliště Za Stadionem 1168/1, 69701 Kyjov

IČO: 08148376

Bankovní spojení: 2701626566/2010

tel: +420 605 380 971

E-mail: info@galeriekontrast.cz

 

 

Základní ustanovení

  1. Podmínkou účasti v internetové aukci je registrace klienta na stránkách společnosti LiveBid, kterou potvrdí aukční síň Galerie Kontrast.
  2. Tento aukční řád je pro všechny osoby, které se aukce účastní, závazný a účastí na aukci se osoby zavazují jej dodržovat. Aukce se řídí příslušnými ustanoveními zákona o

dražbách, občanským a obchodním zákoníkem.

  1. Účastníkem aukce může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let (plně způsobilá k právním úkonům).
  2. Aukční položky jsou dražitelům k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti LiveBid (https://livebid.cz), kde jsou označeny a popsány včetně vyvolávacích cen.

 

Internetová aukce a její průběh

- Aukční položky jsou označeny a popsány včetně uvedené vyvolávací ceny.

- Účastník aukce, který učinil nejvyšší nabídku je obeznámen s tím, že k částce nejvyšší nabídky si Galerie Kontrast účtuje aukční příplatek (provizi) ve výši 20% (včetně DPH).

- Dražba uměleckého díla se koná v případě, kdy dražitelé činí příhozy.

- Dražitel může před samotnou aukcí zadávat limit - svou nejvyšší nabídku. Tento limit je držen galerií v tajnosti. Limit lze v průběhu aukce navyšovat.

- Při aukci 2.5.2021 v 18 hodin bude interval pro dražbu jednotlivých uměleckých děl 15s.

- Dražebník není zodpovědný za chyby vzniklé při přenosu dat v elektronické síti.

- Dražebník si vyhrazuje právo zrušit aukci vydraženého předmětu nebo změnit termín z důvodu výpadku serveru, živelné pohromy či jiného důležitého důvodu.

- Dražebník neručí za potíže s připojením na straně dražitele.

- Po ukončení aukce proběhne poaukční prodej nabízených předmětů.

 

 

Výši příhozů určila aukční síň Galerie Kontrast takto:

  1. A) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000 Kč
  2. B) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000 Kč a méně než 10.000 Kč
  3. C) 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
  4. D) 2.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč

 

   

Způsob platby předmětu

- Úspěšný dražitel je povinen uhradit částku nejvyšší učiněné nabídky na účet provozovatele

  nejpozději do 10 dnů od uskutečnění internetové aukce daného uměleckého díla.

- V případě neuhrazení vydraženého předmětu do termínu splatnosti může Galerie Kontrast po dražiteli vymáhat kupní cenu a to na jeho náklady.

- Vlastnické právo k uměleckému předmětu přechází na kupujícího(vydražitele) v okamžiku úplného zaplacení vydraženého díla(včetně aukčního poplatku).

- Povinnost se považuje za splněnou připsáním částky nejvyšší nabídky na účet provozovatele.

- Úplným zaplacením přechází na kupujícího také nebezpečí škody, zničení a ztráty vydraženého díla.

- Způsob úhrady vydraženého díla je možný pouze převodem na účet provozovatele.

 

 

Informace o účtu provozovatele:

Název banky: Fio banka

Číslo účtu: 2701626566/2010

IBAN: CZ5220100000002701626566

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

 

Reklamace

Reklamovat vydražené dílo lze do 14 dnů v případě, pokud dražitel předloží důkaz, že se jedná o padělek a to formou předložení písemného posudku autorizovaného znalce. Náklady na pořízení písemného znaleckého posudku nese dražitel.

 

 

Způsoby doručení

Zakoupené umělecké předměty budou odeslány vydražiteli do místa určení, přičemž náklady spojené s dopravou jsou v rámci České republiky u této aukce ZDARMA.

Galerie Kontrast se zavazuje zboží řádně zabalit a odeslat do 15 pracovních dnů od připsání peněz na účet Galerie Kontrast (za mimořádných okolností se může tato doba prodloužit).

Galerie Kontrast nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě přepravcem.

Reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručila dražiteli a to v okamžiku převzetí zásilky.

Vývoz uměleckých předmětů do zahraničí Galerie Kontrast nezajišťuje. Přeprava na Slovensko je organizována na základě dohody s vydražitelem a dopravu si hradí kupující.