banner

Vánoční sběratelská aukce OriginalArte

Painting, graphics, sculpture, photography, collectibles
Online v 19:00

Don't miss the opportunity to include in your collection not only important, but also small works of famous artists and designers as well as interesting, unseen elsewhere objects

Doporučené

Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
IIustrátorka, grafička a malířka. Vynikající portrétistka. Větší soubor jejích portrétních kreseb a grafických listů je ve sbírce Památníku národního písemnictví. Dílo této významné české výtvarné umělkyně bylo po desetiletí uloženo v soukromém archivu. Tato aukce tak představuje mimořádnou a jedinečnou příležitost získat významné dílo z její tvorby.
Item image
Konečná cena:
15 000 Kč
Vyvolávací cena:
11 000 Kč
IIustrátorka, grafička a malířka. Vynikající portrétistka. Větší soubor jejích portrétních kreseb a grafických listů je ve sbírce Památníku národního písemnictví. Dílo této významné české výtvarné umělkyně bylo po desetiletí uloženo v soukromém archivu. Tato aukce tak představuje mimořádnou a jedinečnou příležitost získat významné dílo z její tvorby.
Item image
Konečná cena:
60 000 Kč
Vyvolávací cena:
40 000 Kč
Český malíř-krajinář, grafik, publicista, redaktor a pedagog. Byl jedním z nejvýznamnějších žáků Julia Mařáka.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
Miroslav Tichý byl český a moravský amatérský fotograf a malíř. Studoval Akademii výtvarných umění, zpočátku se věnoval malbě, později fotografii. Pavel Vančát v monografii Miroslav Tichý (vydal Torst) píše, že v případě jeho fotografií „můžeme mluvit o návratu nejen před modernu, ale i před samotné zakladatele fotografie; o příbuznosti s piktorialismem či dokonce s jeskynními malbami. Nic z toho však plně nevystihuje radikální autonomii a izolovanost jeho artefaktů od projektu ‚fotografie‘ jako moderního sociálního i uměleckého fenoménu, od oné fotografie, do níž jsme všichni zrozeni.“ (Wikipedie)
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
65 000 Kč
Vojtěch Michajlovič Erdélyi se narodil se 25. 5. 1891 v Záhabí (Podkarpatská Rus) a zemřel 1955 v Užhorodě. Erdelyi byl malíř krajin, zátiší a podobizen, sochař, profesor a spisovatel v Užhorodě. Patřil k hlavním představitelům zakarpatského umění. Studoval na malířské akademii v Budapešti a v Mnichově. Studijní cesty konal po Itálii a po Francii, převážně pobýval v Paříži. V době, kdy žil v Mnichově, tvořil v duch impresionismu, po pobytu v Paříži se v jeho dílech objevuje zřetelný vliv expresionismu. Erdélyi společně s jeho přítelem Josephem Bokshaiem založil uměleckou školu v Užhorodě, která se dnes nazývá Zakarpadský institut umění.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
5 000 Kč
Kritik, malíř, pedagog. Rok studoval architekturu na vysokém učení technickém v Praze a kurs figurálního kreslení na umělecko průmyslové škole v Praze a poté na akademii vývarného umění v Praze u prof. Bukovace, Ženíška a Nechleby. Studijně vycestoval do Itálie, Švýcarska i Paříže. Byl malíř podobizen, figurálních kompozic a zítiší. Také byl členem skupiny Jednota umělců výtvarných v Praze.Vystavoval v Českých Budějovicích, Bohumíně, Praze, Paříži a Římě. Zastoupen ve sbírkách Vatikánského muzea Římě.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
70 000 Kč
Flora -
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
Česká grafička, malířka a restaurátorka. V roce 2003 jí byla udělena cena Vladimíra Boudníka. Od počátku 90. let kromě lina využívá jako podmalbu na sololitu barevné vzory vytvořené pomocí běžných malířských gumových válečků. Obrazy pak domaluje štětci, kolážuje nebo dotváří plasticky za pomoci latí. Náměty jejich obrazů se příliš nemění - kuchyňská zátiší, židle a stoly, okno bytu, kočky, krajina v bezprostředním okolí jejího domova. Blabolilová objevuje umění zakleté v nenápadné kráse obyčejných věcí...Její projev působí věcně a střízlivě, ale má také svou lyrickou a romantickou složku (Wikipedie).
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
80 000 Kč
Přední český a evropský kolážista, malíř, restaurátor a spisovatel. Díla jeho surrealistického období patří mezi vrcholná díla žánru i ve světovém kontextu (viz např. výstava & katalog "Surreale Tierwesen" / Max Ernst Museum, Brühl, 2021/2022, kde je autor zařazen po bok takových velikánů světové kultury jako byl Man Ray, Picasso, Miró a další...
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
40 000 Kč
Byl součástí ruské avantgardy: malíř, politický karikaturista a plakátový výtvarník, jehož experimentální styl byl ovlivněn ruským lidovým uměním, lubkami, futurismem, konstruktivismem, suprematismem, produkcionismem a kubismem. Byl průkopníkem v oblasti dětské ilustrace.