Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
16 000 EUR

Praha (1948)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
8 000 EUR

Hlava (1992)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
23 000 EUR

Bez názvu (1969)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
9 000 EUR

Labyrint (1991)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
80 000 EUR
vyvolávací cena:
45 000 EUR

Bílý kotouč

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
18 000 EUR
vyvolávací cena:
18 000 EUR

Kámen vzpomínek

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
15 000 EUR

Mušle otevřená doleva (1969/2004)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 700 EUR
vyvolávací cena:
1 000 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
250 000 EUR

Sedm havranů (1900)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
4 000 EUR
vyvolávací cena:
4 000 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
25 000 EUR

Pravé a falešné vlasy (1970)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
8 000 EUR
vyvolávací cena:
8 000 EUR

Žena v kroji (1950)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 EUR
vyvolávací cena:
1 500 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
2 000 EUR

Starý žid v Amsterdamu

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
2 000 EUR

Traghetto v Benátkách