Důležitá data 06. 04. 2016 20:00

(archivovaná aukce)

Tabulka příhozů

3. eAukce (archivovaná aukce)

Aukce obrazů 18.-20. století
Otakar Nejedlý, Josef Jambor, Julius Mařák, Václav Brožík, August Piepenhagen, Francouzský impresionista, výtvarníci socialistického realismu

eAukce začíná 6. dubna od 20.05 hodin
Limity můžete vkládat již nyní

Doporučené