banner

47. aukce

Topičův salon v 13:30

Výtvarné umění, starožitnosti, design 

Praha, Topičův salon, Národní třída 9 

10. 12. 2017, 13.30 hod.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
65 000 Kč
Vyvolávací cena:
48 000 Kč
Výkřik, 1998 - laminát, akrylový lak, molitan, textil, 23 × 23 × 32 cm Zespodu drobně poškozeno. První sériově vyráběná schizofrenie zpracovaná na počítači v jedné z německých automobilek podle Munchova obrazu Výkřik. Byla navržena jako přilba pro rychlé motocykly. Pro modulaci bylo použito programu, který je schopen vytvořit ideální tvar a povrch předmětů určený pro vysoké rychlosti podle zákonů aerodynamiky. Jiří Černický
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
180 000 Kč
Vesmírné vejce, 1974 - kolážovaný objekt, v. 31 cm, sign. JK 74 Odborně restaurováno. Provenience: Pochází ze sbírky přítele Jiřího Koláře, získáno od autora. Odhadní cena 200 000–250 000 Kč Vejce patří k jednomu z nejdůležitějších Kolářových objektů, kde jsou obyčejné předměty, pokryté útržky slov, proměněny do roviny poetické metafory. Vejce jako symbol počátku je zčásti zakryto kruhovým terčem hvězdné oblohy, dalším významným Kolářovým motivem, a stává se tak obrazem počátku vesmíru, světa jako takového. Zázrak zrození světa je ukryt ve vesmírném vejci. Mimořádné dílo významného českého autora.
Item image
Konečná cena:
1 000 000 Kč
Vyvolávací cena:
950 000 Kč
Svižně-Flink, 1998 - akryl, plátno, 145 × 145 cm, sign. na rubu Jan Merta 98, Svižně-Flink odhadní cena 1 250 000–1 500 000 Kč Jan Merta patří dnes k nejuznávanějším českým malířům. Ve svých monumentálních velkorysých malbách se pohybuje na hranici viděného a skrytého, a zachycuje to, co leží za okrajem věcí. Virtuózní malba směřující k abstrakci vychází vždy z konkrétního zážitku reálné skutečnosti.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Bez názvu (Celník Rousseau), 1967 - koláž, karton, rám, sklo, průměr 43 cm, sign. JK 67, sign. na rubu JK 67 Odborně restaurováno. Odhadní cena 140 000–180 000 Kč. Provenience: Soukromá sbírka přítele Jiřího Koláře, získáno od autora. Podle vyjádření majitele si Kolář tohoto díla mimořádně cenil. Považoval jej za své nejlepší dílo.
Item image
Konečná cena:
290 000 Kč
Vyvolávací cena:
290 000 Kč
Bez názvu, kolem r. 1985 - broušený, leštěný a matovaný objekt z citrínového skla, zlacená patka, 23,5 × 20 cm, sign. V. Cigler odhadní cena 350 000–400 000 Kč Václav Cígler (nar. 1929) vystudoval Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu Nový Bor a ateliér Josefa Kaplického na VŠUP v Praze. V 60. a 70. letech 20. stol. sehrál důležitou roli ve vedení ateliéru skleněné architektury na bratislavské AVU. Václav Cigler patří mezi nejlepší současné české skláře, který se sklem pracuje jako se svébytným uměleckým materiálem, jehož jedinečné vlastnosti zrcadlení, odrazu a absorbci světla využívá ve svých unikátních prostorových projektech umístěných v krajině či architektuře. Vztah člověka k prostoru a krajině hraje pro Ciglerovu tvorbu důležitou roli.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
140 000 Kč
Pod vodou - kvaš, pastel, papír, rám, sklo, 37,5 × 50 cm Přiložen posudek Vandy Skálové. Odhadní cena 180 000–250 000 Kč
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
50 000 Kč

44

Paraván - Itálie,? 2. pol. 19. stol., řezbované zlacené dřevo, fazetované sklo (pozdější), třídílný paraván se třemi malovanými panó s galantní scénou v krajině, rozměr 156 × 134 cm
Item image
Konečná cena:
26 625 Kč
Vyvolávací cena:
26 625 Kč
Zlatá brambora, 2017 - pozlacený bronz, v. 12,5 cm Cena díla je pro dražbu na přání autora stanovena dle váhy objektu. Může být brambora luxusním zbožím? K prvnímu paradoxu, že obyčejná brambora může být uměním, přidává Houser se svým typickým humorem v tomto díle další překvapení, totiž že něco tak přízemního jako brambora se může změnit v exkluzivní zboží. Houser bilancuje prostřednictvím hyperrealistické sochy s protipóly nízkého a vysokého v umění a se změnou symbolů, které jsme zvyklí konvenčně vnímat. Milan Houser studoval v letech 1993–2000 Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér monumentální tvorby Aleše Veselého. V r. 2000 získal cenu rektora AVU. Od r. 2008 působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, od r. 2011 také působí jako děkan fakulty.
Item image
Konečná cena:
100 000 Kč
Vyvolávací cena:
100 000 Kč
V+Ω, 2016 - akryl, dřevovláknitá deska, 81 × 120 cm, sign. na rubu V. Skrepl 2016 odhadní cena 150 000–200 000 Kč
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
180 000 Kč
Ještěrka, 1997 - kombinovaná technika, elektrické světlo, 62 × 42 × 42 cm Přiloženo schéma k elektrickému programu díla. Objekt obsahuje kinetický prvek pohybující se ještěrky, která díky vnitřnímu nasvícení a programu běhá po povrchu jehlanu. Odhadní cena 220 000–250 000 Kč. Provenience: Obraz pochází ze sbírky Nadace pro současné umění Praha, která koncem 90. let 20. stol. zakládala svoji sbírku a zaměřila se na díla současných autorů. Nadaci se podařilo získat mimořádnou kolekci špičkových děl, jejichž ceny dnes dosahují mnohonásobku dřívějších cen. Prodej tohoto díla přispěje na rekonstrukci budovy v Praze sloužící jako výzkumné a výstavní centrum Nadace.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
14 000 Kč
Židle – 4 ks - Čechy, arch. V. Ložek a F. Novák ve 20. letech 20. stol., provedl V. Strnad, Praha, smrkové dřevo bíle lakované, 4 ks židlí ze souboru moderního kuchyňského nábytku, rozměr 103 × 45 × 45 cm Lit: Moderní byt, Edgar E., Šolc a Šimáček, Praha. 1927, s. 229, Národní styl. Kultura a politika, Hnídková V., Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2013, s. 83
Item image
Konečná cena:
60 000 Kč
Vyvolávací cena:
60 000 Kč
Originální návrh plakátu automobilu Škoda 1200 - tužka, tempera, papír, rám, sklo 98 × 76,5 cm, sign. LD F. Kardaus, na rubu razítko Ministerstva informací a osvěty Odborně restaurováno. Provenience: Dílo pochází z pozůstalosti autora.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
40 000 Kč
Lampa - Čechy, návrh pravděpodobně Vlastislav Hofman kolem r. 1920, mosaz, čiré fasetované sklo s odleptávaným dekorem (všechna skla původní), dvouplamenné svítidlo se dvěmi prosklenými spojenými schránkami lucernového tvaru s nástavbou, výška 58 cm
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
160 000 Kč
Lesní zákoutí s řekou, 1933 - olej, plátno, rám, 93 × 120 cm, sign. PD Ant. Hudeček 933 Odhadní cena 200 000–250 000 Kč. Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Michaela Zachaře. Z posudku: Obraz vyzrálého krajinářského slohu vyniká volným, energickým tahem štětcovým rukopisem, živým a přitom zkušeným koloritem. Obraz z dosavadních výstav neznáme, má přitom vynikající úroveň a reprezentativně dokládá Hudečkovo zralé technické i výrazové mistrovství.
Item image
Konečná cena:
240 000 Kč
Vyvolávací cena:
130 000 Kč
Kytice, kolem r. 1909 - olej, plátno na kartonu, rám, sklo, 48 × 40 cm, sign. LN M. Švabinský, na rubu přípis Zuzany Švabinské odhadní cena 150 000–200 000 Kč Max Švabinský (1873–1962), jeden z nejvýznamnějších umělců 20. století, obdivován zejména pro svoji kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik, mezi které patřila např. olejomalba, perokresba, litografie či mozaika a akvarel. Nejčastějšími náměty jeho děl jsou portréty, krajiny a ilustrace. Působil jako profesor na pražské AVU, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a pobýval v Paříži. Získal zlatou medaili v roce 1904 na světové výstavě v St. Louis. Na pražské akademii v roce 1910 založil grafickou speciálku. Po druhé světové válce byl jmenován národním umělcem. Max Švabinský je považován za jednoho ze zakladatelů našeho moderního výtvarného umění 20. století a současně se podílel na zviditelnění českého výtvarného umění v Evropě.