Aukce skončila

datum aukce 06. 10. 2019 13:30
1
158
prodáno za: 300 000 CZK
vyvolávací cena: 260 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

36. Kratina Radoslav 1928–1999

Variabilní objekt – Úhlové sklony, 80. léta 20. stol. kovová plastika, dural, aluminium, podstava 15 × 15 cm, výška 48 cm kovová plastika, dural, aluminium, podstava 15 × 15 cm, výška 48 cm

poznámka 1 Přiložena kopie Prohlášení o pravosti díla od Heleny Kratinové. Vystaveno: Galerie Delta, Frýdek-Místek, 14. 10. – 5. 11. 1992. Lit.: Radek Kratina 1928–1999. Katalog výstavy v GHMP 2013, Gallery 2013. Odhadní cena 300 000 – 400 000 Kč.
poznámka 2 Směřování umělecké tvorby Radka Kratiny má svůj vnitřní logický vývoj, který se odvíjel od informelní tvorby (s asamblážovými strukturami drobných předmětů, reliéfních dekoláží) nebo vysokých reliéfů (z litých struktur na začátku šedesátých let 20. století) ke konstruktivní a konkretistické výtvarné řeči s nově nalezeným geometrickým řádem. Dobově aktuální témata dvou českých dominantních uměleckých proudů (informelní a konstruktivní) rezonovaly v Kratinově práci až do roku 1964, kdy vznikl první zápalkový mobil. Drobný objekt tvořený obdélným rámečkem vyplněným zápalkami, se stal prvním variabilem, který ukázal Kratinovi nové netušené možnosti kinetického umění, jehož se stal průkopníkem v českém, ale i mezinárodním kontextu (vedle osobností jako byl Le Parc nebo P. Bury). Ve druhé polovině šedesátých let 20. století vzniklo množství velkoformátových dřevěných kinetických objektů – struktur, které Kratina natíral průmyslovými barvami (bílá, červená, modrá), aby podpořil jejich optické vlastnosti a proměnlivost. Z možností, které kinetismus nabízel si Kratina vybral právě ten způsob, který aktivizuje diváka a staví ho do role aktivního účastníka a spolutvůrce díla. Teprve divákova účast oživuje umělecké dílo a umožňuje neustálou proměnu a variabilitu. V roce 1970 vyměnil Kratina dřevo za kov, který lépe splňoval jeho požadavky, zbavil díla posledních náznaků řemeslnosti spojené s ručním opracováním materiálu a nabízel technickou dokonalost provedení a širší možnosti kinetických vlastností. Kovové díly tvořené segmenty geometrických tvarů vyrůstají zpravidla z centrální základny, odkud se větví do prostoru a evokují abstraktní matematické vzorce nebo molekulární struktury, ale také přírodní fyzikální jevy.

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
7****1 300 000 CZK 06. 10. 2019 13:54:32
Sál 300 000 CZK 06. 10. 2019 13:54:39
Sál 290 000 CZK 06. 10. 2019 13:54:28
7****1 290 000 CZK 06. 10. 2019 13:54:26
7****5 280 000 CZK 06. 10. 2019 13:54:20
7****1 270 000 CZK 06. 10. 2019 13:54:20
7****5 260 000 CZK 06. 10. 2019 13:54:13