Aukce skončila

datum aukce 18. 10. 2020 13:30
0
277
prodáno za: neprodáno
vyvolávací cena: 550 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

24. Koblasa Jan 1932–2017

Finis terrae I., 1961|tempera, papír, dispercoll, plátno, autorská lišta, 150 × 125 cm, sign. na rubu K 61 Op 18

Poznámka Pravost potvrzena PhDr. Mahulenou Nešlehovou. Lit.: Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa (Praha: Karolinum, 2002), s. 34. Martina Nešlehová, Jan Koblasa Grafika (Praha: Karolinum, 2014), s. 30. Kromě vyjádření procesu tvoření hmoty, akcentování její tíže, hutnostia vazkosti, jež charakterizovalo první monotypy a reliéfy, „Labyrint světa“,se v následných dílech, zejména v pérových kresbách a v barevnýchtuších „Černá schránka“ (1960–61), setkáváme se „zápisem“ událostíprobíhajících v hmotách a v prostoru, s jejich ustavováním i rozpadem.Stopy někdejších dějů zde autor transformuje v body, barvy, čáry, shlukya prostorové útvary, jež (předně v pérových kresbách, 1960) prostupuje„wolsovsky“ nervní vibrace křehkých linek. Výraz stále probíhajícího živoucího dění, neočekávanost náhody a otevřenost procesu vzniku a zánikuzachycovaly též plošné, téměř graficky pojaté obrazy cyklu „Noli tangerecirculus meos“ z roku 1960.Ve snaze dotknout se podstatného volí Jan Koblasa vzápětí další přístupk vyjádření mýtu Země. Sledujeme jej v téměř magických malbách „Finisterrae“ (1961), v nichž je předchozí expresivní gesto vyvažováno duchovnísoustředěností. Tajemství dávných procesů zde vyjevují už jen ostrůvkyzvrásněných struktur materiální změti. Její fragmenty vynáší tentokrát napovrch potemnělý prostor, který z hlubin prozařuje a zduchovňuje vnitřnísvětlo tak, aby svými pablesky prostoupilo i ony zbytky někdejších hmot.K osudovému pojetí tématu lze přiřadit i malbu „Doupě“ (Uložení do hrobu) z roku 1960, připomínající sepětí člověka se zemí, život, který z jejíhopovrchu povstává a do níž se také navrací.Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa Grafika (Praha: Karolinum, 2014), s.35