prodáno za: neprodáno
vyvolávací cena: 175 000 EUR

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

20. Johann Franz de Backer (Holandsko, c. 1680 – Polsko, c. 1750)

Název: Mojžíš vyrážející vodu ze skály Datace: rok 1717 Technika: olej na plátně Na rubu: přípis J. F. de Bäcker 1717 Rozměry malby: 185 × 260 cm Rozměry s rámem: 195 × 270 cm Provenience: z evropské privátní sbírky Rozbor barev: Ing. Lenka Zamrazilová (Akademie výtvarných umění v Praze) Text ze znaleckého posudku Národní galerie v Praze: Dr. Phil. Marius WINZELER, ředitel sbírky starého umění Předmětný obraz zaujme svou monumentalitou a velkorysým zpracováním starozákonního námětu (dle knihy Exodus 17:1–16). Tento námět byl od renesance značně oblíben, výtvarně jej zpracovala celá řada předním malířů – např. Primaticcio, Tintorretto, Nicolas Poussin, Gillis Mostaert, Abraham Bloemaert a mnozí další. Starozákonní téma často voleno kvůli dramatickému momentu (zázračné vytrysknutí vody zachránilo Izraelity před smrtí na poušti při cestě z Egypta). Zároveň toto starozákonní téma nabízí typologický předobraz svátosti křtu. Posuzovaný obraz je výjimečný jak svým formátem, tak i věrným přepisem starozákonního děje. Slohový projev nese celou řadu srovnání s pracemi Johann Franz de Backer (kol. 1680–1750) a obsahuje všechny znaky vrcholně barokního stylu. Jádrem sledovaného dění je Mojžíšův zázrak, kdy úderem hole vyvolal ze skály pramen vody, která se na obraze kaskádovitě řítí po skalisku. Zdvižené paže hlavních aktérů děj zároveň dělí kompozici na několik částí. Výrazně dynamizujícím prvkem je i použití červených draperií u postav, které rámují ústřední výjev, pozornost diváka je tak výtvarnými prostředky směřována k podstatě sdělovaného výjevu. Obraz zachycuje důležitý starozákonní výjev, jehož téma je ve středoevropském malířství 1. čtvrtiny 18. století naprosto ojedinělé a nemá, pokud je nám známo, paralely. Obraz je dokladem zájmu o starozákonní ikonografii v době, kdy se do popředí dostávaly jiné sakrální náměty. Význam umocňuje i skutečnost, že jde o práci malíře, jenž byl činný na území našeho státu. Dílo je nejen významným příspěvkem k poznání tvorby Johanna Franze de Backer, zejména jeho časnou datací (rok 1717), ale zároveň doplňuje a rozšiřuje představy o různorodosti barokní malby v Čechách a jejich představitelích. S velkou pravděpodobností zde prezentované dílo bylo až do roku 1777 součástí proslulé černínské obrazárny v Praze na Hradčanech, v prostorách tzv. Malé galerie a je uvedeno v inventáři pod č. 416: Ein Gross Stuckh Moyses schlagt auss dem Felsen Wasser gantzer figur, original von Francisco de Backer. Tato obrazárna byla po smrti Prokopa Vojtěcha Černína roku 1777 rozprodána do celé Evropy a pouze malou část obrazů se podařilo identifikovat. Děkujeme za určení autorství tohoto díla Národní galerii v Praze a Národnímu památkovému ústavu. Vystaveno: ZNOVUOBJEVENÁ MISTROVSKÁ DÍLA ze soukromých sbírek, od 21. 11. do 30. 11. 2019, výstavní prostory Galerie Zlatá husa, Dlouhá 12, Praha 1, výstavu pořádala společnost Starožitnosti-Galerie USTAR ve spolupráci s Art collections URBAN, dílo reprodukováno v katalogu na straně 142 a 143. Odhadní cena: 220 000 - 250 000 EUR