banner

Moderní a současné umění (191. Aukce)

Rezidence Ostrovní 8 v 18:00

Arts

Kamenný sál, Rezidence Ostrovní 8, Praha 1

Doporučené

Item image
Konečná cena:
230 000 Kč
Vyvolávací cena:
230 000 Kč
autor absolvoval AVU v Praze v ateliérech Bedřicha Dlouhého a Aleše Veselého. Ve studiu dále pokračoval v USA na kalifornském Institutu umění v San Franciscu u J. Morgana, J. Hatofského a K. Anno. Od roku 2008 působil v ateliéru malby Michala Rittsteina na pražské AVU, kde dodnes vyučuje kresbu. Je držitelem 1. ceny za malbu v Evropské soutěži Swiss Bank Corporation v Londýně (1995) a 4. ceny za malbu na Bienále současného umění ve Florencii (2004). V roce 1997 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. V tvorbě Romana Franty můžeme cítit vliv abstraktního expresionismu, popartu i americké a evropské malby 80. let. V době studií na AVU umělec projevil zaujetí pro fotografování a začal fotografovat detaily rostlin a hmyzu. Fascinace přírodou se nakonec odrazila i v jeho malířské tvorbě. Mezi jeho nejproslulejší díla, díky nimž se dostal i do širšího diváckého povědomí, patří tzv. „hmyzí obrazy“. V jedné z etap Frantovy tvorby se brouk stal prostředkem, pomocí něhož autor vykresloval portréty svých přátel či významných osobností na poli výtvarném i politickém. Roman Franta svými díly glosuje s mírně ironickým podtónem problémy současné společnosti. Propojuje dva světy, svět přírody (rostlin, zvířat) a svět lidí, přičemž formou často absurdních motivů provokuje divákovo stereotypní vnímání uměleckého díla
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
18 000 Kč
Item image
Konečná cena:
280 000 Kč
Vyvolávací cena:
280 000 Kč
autor patří mezi nejvýznamnější české malíře druhé půle 20. století, byl členem skupiny 12/15 a rovněž dlouholetým pedagogem na Akademii výtvarných umění. Nabízená položka obsahuje vše, co je pro Rittsteinovo dílo charakteristické: narativní figurální výjev, sarkasticky a ironicky karikovaný všednodenní život, to vše ztvárněno jeho nezaměnitelným expresivním rukopisem, ovšem s lehkostí a jistým rozmachem tak typickým pro tohoto proslulého umělce – vypravěče
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
47 000 Kč
obrazy Igora Grimmicha svojí barevností posouvají zobrazenou realitu na hranici imaginace. Absolvent Rittsteinova atelieru je ve svém výrazu snadno rozpoznatelný. Snová rovina jeho obrazů se někdy stupňuje až do atmosféry apokalypsy, která je sama o sobě součástí děje
Item image
Konečná cena:
45 000 Kč
Vyvolávací cena:
45 000 Kč
práce české výtvarnice Ivany Lomové je široké veřejnosti známá především díky její ilustrátorské činnosti. Od roku 1984 publikovala kresby v novinách a časopisech, ilustrovala více než 25 knih, zejm. pro děti a mládež, napsala a nakreslila komiksový seriál pro děti, pracovala pro kreslený film. Volnou tvorbu Ivany Lomové definují její přepisy reality zachycené ve fotografii, které se ve výsledku stávají interpretací viděného. Zajímavým prvkem v autorčiných obrazech jsou situace, které jsou přesně definované, ať už zasazené do kavárny, na pláž, do pokoje nebo - jak je tomu na nabízené položce - do lesa
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
160 000 Kč
kniha Modrá pětka za zlatou peřejí s podpisem autora přiložena
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
46 000 Kč
na zadní straně popsáno autorkou
Item image
Konečná cena:
3 100 Kč
Vyvolávací cena:
1 200 Kč
vzadu popsáno
Item image
Konečná cena:
1 500 Kč
Vyvolávací cena:
1 500 Kč
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
3 800 Kč