banner

Bibliofilská aukce (193. Aukce)

Aukční síň Vltavín v 18:00

Výtvarné umění

26. 5. 2022 od 18 hodin v prostorách Aukční síně Vltavín.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
30 000 Kč
Vyvolávací cena:
28 000 Kč
bibliofilie s třicetipěti dřevoryty Josefa Váchala, příloha třináct barevných dřevorytů k veršům Otakara Březiny. V počtu 1001 výtisků vydal ELK, akc. spol. v Praze roku 1943. Z toho bylo tištěno 100 výtisků na papíře Hodomura, 300 výtisků na papíru zerkallském a 600 výtisků na similijapanu v knihtiskárně Müller a spol. v Turnově, tento výtisk má číslo 255. Seznam listů: I. Chvíle slávy jsem měl; II. Vedra; III. Hudba slepců; IV. Ruce; V. Zpívaly vody; VI. Kolozpěv srdcí; VII. Dithyramb světů; VIII. Stráž nad mrtvými; IX. Šílenci; X. Čisté jitro; XI. Místa harmonie a smíření; XII. Jarní noc; XIII. Čas, volné listy v kartonovém přebalu
Item image
Konečná cena:
34 000 Kč
Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Antologie především prozaické a básnické tvorby (taktéž notové zápisy) českých autorů 30. let 20. století, kteří ve své tvorbě využívali protifašistické a protiválečné náměty. Spolupracovali a signovali: K. Biebl, F. Bidlo, A. Hoffmeister, F. Halas, J. Hořejší, K. Konrád, J. Kratochvíl, M. Majerová, H. Malířová, S. K. Neumann, V. Nezval, E. F. Burian, Jan Noha, L. Novomeský, I. Olbracht, M. Pujmanová, A. V. Pelc, J. Štyrský, V. Vančura, Toyen, J. Ježek, J. Voskovec a Jan Werich. Typografická úprava Karel Teige. Vydal ve prospěch protifašistického boje dr. B. Šmeral v Praze v r. 1936, 76 stran, číslovaný výtisk, tento výtisk má č. 203​ (Celkem vyšlo 565 číslovaných výtisků, z toho čísla I-XV na ručním papíře Pannekoek a čísla 1-550 na dřevaprostém papíře, na němž je i tento.)
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
vázáno v kůži, formát grafik 24,5 x 19,5, vydalo Xotaris Art Forum v Athénách v roce 2013, autoři Christos Giannakos (text) a Jurij Jakovenko (grafika) zde čerpali inspiraci z antického řeckého tragického básníka Aischyla, text v řečtině, angličtině, němčině, ruštině a čínštině, vytříbený grafický styl Jurije Jakovenka kombinuje lept s akvatintou s použitím autotypické mřížky
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
21 000 Kč
z prací členů sdružení českých umělců a grafiků HOLLAR, autoři: Cyril Bouda: kamenorytina na titulním listě, Václav Fiala: mědirtina, Milada Kazdová: měkký kryt, František Kobliha: měkký kryt, Josef Kočí: suchá jehla, Jan Konůpek: mědirytina, Emil Kotrba: lept, Antonín Majer: lept, Eduard Milén: lept, Karel Müller: lept, Viktor Polášek: suchá jehla, Vladimír Pukl: mědirtina, Emanuel Ranný: suchá jehla, Vladimír Silovský: lept, T. F. Šimon: mezzotinta, Karel Štěch: lept, Karel Štika: suchá jehla, Karel Tondl: suchá jehla, Karel Vik: lept, Viktor Vorlíček: lept, chybí Arno Nauman: lept a J. C. Vondrouš: lept, nákladem knihkupectví v Hollaru, Praha, 1942, č. ex. 6, volné listy v kartonových deskách, místy pokrčený papír, lehké zašpinění spodní části titl. listu, jinak velmi dobrý stav
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
18 000 Kč
Kniha vyzdobena Zdenkou Braunerovou, vyšla jako 1. svazek Bibliothéky Knihomola nákladem Ludvíka Bradáče na Král. Vinohradech roku 1927. Listy původní grafiky vytvořili a podepsali František Bílek, V. H. Brunner, Svatopluk Klír, František Kobliha, Rudolf Kremlička, Stanislav Kulhánek, Alois Moravec, Jaroslav Naumann, František Pavelka, Vladislav Röhling, T. F. Šimon a Karel Vik, 1104 stran + grafické přílohy
Item image
Konečná cena:
17 000 Kč
Vyvolávací cena:
15 000 Kč
soupis grafické díla sestavil, k vydání připravil a úvodem opatřil Dr. František Dvořák, originální podepsaný lept Jana Zrzavého (rozměr leptu 14,7 x 9,8), vydal Spolek českých bibliofilů v Praze v nákladu 200 tisků, vytiskla SPŠG v roce 1977
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
15 000 Kč
autor byl hudební skladatel, houslista a hudební pedagog, otec Wolfganga Amadea Mozarta,kniha o hudebním a houslařském umění,čtyři celostránkové mědirytiny, množství notových zápisů, rozkládací tabule s notovým zápisem, druhé vydání, nakl. Johann Jacob Lotter, Augsburg, vazba původní, polokožená, 276 stran
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
mapa tereziánského katastru zhotovená mezi lety 1764-1768 v rámci Prvního vojenského mapování (též Josefské měření) nebo 1780-1783 (rektifikace, II. vojenské mapování, kompletní zmapování RU monarchie) Královskou kartografickou službou v měřítku 1 : 28800 nebo 1 : 24400 dle krokování (případně koňmo), na papíře patrné drobné vpichy (vyměřování) na obvodu mapovaného území, místy vodotisky (značení papíru), provedeno ručně tzv. osmibarevnou čistokresbou (ofic. termín pro mapy 1. vojen. měření), kde zelená vyznačuje lesy, žlutá cesty, šedá stráně atd.