banner

Aukční řád

Dražební vyhláška

o konání veřejné dobrovolné dražby
prováděné společnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 sb.

 

Dražební předměty

Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou).

Všechny předměty je možno si prohlédnout v době výstavy v Aukčním domě Zezula. V den dražby již předměty nejsou vystaveny.

Veškeré informace v katalogu jsou založené na vědeckých poznatcích, které byly publikovány nebo jinak obecně dostupné do data dražby. Informace v tištěném katalogu mohou být vzhledem k prodlevě aktualizovány v internetové formě katalogu. Aukční dům Zezula s.r.o. si vyhrazuje právo opravit informace o dražených předmětech zveřejněné v katalogu. Případné korekce budou viditelně umístěny v průběhu výstavy v prostorách aukčního domu a ústně oznámeny dražitelem bezprostředně před dražbou příslušné položky.

Předměty označené v katalogu hvězdičkou (*) byly prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. a č. 320/2002 Sb.

 

 

Povinnosti vydražitele

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky nejpozději do 10 dnů od ukončení aukce. K vydražené ceně je vydražiteli na vrub účtována provize ve výši 20%. DPH je již její součástí.

Každý zájemce má možnost si nabízené předměty předem prohlédnout v době výstavy, případně nechat ohledat nezávislým expertem. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu dražených předmětů je po jejich vydražení nepřípustná.

 

Platba vydražených předmětů

Dražitelé mohou platit ve stanovené lhůtě v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem, šeky nejsou akceptovány. V případě platby bankovním převodem jsou veškeré poplatky spojené s převodem účtovány na vrub kupujícího.

 

Výdej a převzetí zboží, zaslání zboží, uskladnění

Kupující je oprávněn k vyzvednutí zboží až po kompletním uhrazení celé částky. Zboží je možné platit a vyzvedávat v den aukce na místě (i v průběhu a po skončení dražby). Vydražené předměty je dále možné zaplatit a vyzvednout během prvních pěti pracovních dní po aukci v době 10.00-17.00 hod. v Aukčním domě Zezula, Hlinky 142c, tel. (+420) 543 215 704, kde bude probíhat veškerá administrativa. Mimo oficiální výdejní dobu lze domluvit individuální vyzvednutí předmětů telefonicky na čísle (+420) 543 215 704.

Aukční dům může na základě žádosti ze strany zákazníka vydražené a zaplacené zboží zaslat na předem domluvenou adresu (náklady za dopravu hradí kupující). V případě, že je potřeba nechat vystavit vývozní povolení, dle Zákona č. 71/1994 O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude zákazníkovi účtován administrativní poplatek, pokrývající náklady aukčního domu související s přípravou potřebných podkladů.

Aukční dům si vyhrazuje právo účtovat skladovací poplatek ve výši 30 Kč za den a položku, která nebyla vyzvednuta do 30 pracovních dnů od data vystavení aukčního protokolu.

Aukční i poaukční prodej se řídí dražební vyhláškou.

 

Tabulka příhozů:

Výše příhozu (Kč)

Okamžitá aukční cena (Kč)

100

< 2 000

200

> 2 000

< 4 000

500

> 4 000

< 10 000

1 000

> 10 000

< 30 000

2 000

> 30 000

< 60 000

5 000

> 60 000

< 100 000

10 000

> 100 000

< 500 000

50 000

> 500 000