banner

72. Jarní sálová aukce v Brně

Bibliophilia and rare prints
Hlinky 59/142c, 603 00 Brno v 10:00

A hall auction of books, bibliophilia, rare prints and works on paper in the beautiful surroundings of a Brno villa in the Masaryk Quarter. We will make the auction more enjoyable with wine from proven Moravian winemakers. Unfortunately, online tasting is not possible.

Doporučené

Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
35 000 Kč
BOŽSTVA A KULTY | 1910 | Vel. 8°, 22,3x19,3 cm. Nestránkováno, česky. Původní brožovaná vazba. Typografická úprava, obálka a originální dřevoryty (5 z nich barevných) Josef Váchal. Vydáno vlastním nákladem autora v Praze v listopadu roku 1910. Celkový náklad 260 výtisků, tento exemplář není číslován. Na prvním listu podpis Josefa Váchala. | Obálka místy zohýbaná, zejména po okrajích a v rozích, lehce ušpiněno, několik listů uvolněno z vazby.
Item image
Aktuální cena:
700 000 Kč
Vyvolávací cena:
700 000 Kč
ČTYŘI PŘÍBĚHY BÍLÉ A ČERNÉ "QUATRE HISTOIRES DE BLANC ET NOIR", PŘEDNOSTNÍ VYDÁNÍ | 1926 | Vel. 4°, 25,8x33,5 cm. Soubor dřevorytů Františka Kupky obsahuje dřevorytem vyzdobenou papírovou obálku s názvem díla, jménem autora a datací. Zcela kompletní interiér sestávající z volných listů začíná vakátem s nalepenou vizitkou Mme Eugénie Kupka s rukopisným pozdravem, přiložen výstřižek balicího papíru s adresou Maxe Paula Foucheta, kterému toto dílo paní Kupková věnovala. | Dále titulní list s variantou dřevorytu na obálce souboru. | Následuje list s vysázeným typografickým textem "Frank Kupka Universally known as The Puteaux Master", další list s kaligrafickým textem Františka Kupky, komentujícím celý soubor, počínajícím "VISIBLEMENT CES HISTOIRES NE SE PASSENT PAS ENTRE FIGURES HUMAINES , AU MILIEU DES ARBRES ..." (Očividně se tyto příběhy nestávají mezi lidskými postavami, uprostřed stromů...). | Následuje 25 samostatných dřevorytů očíslovaných 2 - 26. Pak další volný list s variantou frontispisu a po něm následuje další sada 25 nečíslovaných dřevorytů. Jedná se o první stavy rytin. | Vydal František Kupka vlastním nákladem v počtu 300 číslovaných výtisků. Přičemž přednostní vydání byla číslována 1 - 100 a obsahovala krom běžné sady 25 rytin jednu kompletní sadu navíc sestávající z původních stavů rytin. Přednostní vydání tedy obsahuje 2 x 25 samostatných rytin + rytiny na obálce a frontispisech. Obyčejné vydání, číslované 101 - 300, obsahovalo krom rytin na obálce a frontispisu jen jednu sadu 25 rytin. Tisk provedl G. Kádár v Paříži v roce 1926. Tento výtisk má číslo 78. | Složka uložena v sestavovaném krabicovém pouzdru, užita černá vazební kozina v kombinaci s bílým pergamenem. Vrchní část pouzdra je zdobena aplikacemi černých kožených geometrických prvků do bílého pergamenu. Dekor obsahuje fragmenty vybraného grafického listu. Boky pouzdra, výška a šíře jsou napůl v kombinaci obou materiálů a barev. Bílé části obsahují ruční kaligrafii titulu. Autorkou pouzdra je Eliška Čabalová. | Čtyři příběhy bílé a černé představují shrnutí patnácti let tvorby a jsou vyvrcholením autorovy představy o ideální knižní publikaci. Přípravě knihy se věnoval celé dva roky, během této doby vytvořil řadu studií zhuštěných do oproštěné polarity bílé a černé. Do definitivní verze nakonec zařadil 25 celostránkových dřevorytů (a dvě viněty na titulních stranách). Tato rekapitulace je faktické završení oněch patnácti let úsilí v tvorbě, která následovala po jeho odmítnutí mimesis a spojuje v sobě nejpodstatnější aspekty výtvarné řeči ve vzájemném propojení a jednotě čtyř příběhů. Příběhům, z nichž každý se skládá ze šesti rytin shromážděných v portfoliu, předchází titulní list, frontispice a důležitý textový manifest, kde umělec vykládá své představy o abstraktní realitě uměleckého díla. | Kupka zde pomocí dřevorytu graficky transponuje svůj obrazový vesmír a přináší jeho mistrovsky uspořádanou ukázku ve čtyřech kapitolách. Organicko-dekorativní; trojúhelníkový; vlnící se-kosmický; vertikální a diagonální, to jsou jeho vesmíry krystalicky koncentrované na 25 listech černobílého tisku. Soubor lze současně považovat za slovník jeho formálního tvarosloví. | Tento exemplář věnovala paní Eugenie Kupková Maxi Paulu Fouchetovi, významnému francouzskému literátovi, učiteli a sběrateli, jehož sbírku dražila v prosinci 2021 společnost Millon v Paříži.
Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
210 000 Kč
LEVANA A MATKY ŽALU | 1927 | Vel. 4°, 33,5x26 cm. Nestránkováno, česky. Titulní strana tištěna v černé a červené barvě, součástí je ručně kolorovaný linoryt. Kvalitní individuální celokožená vazba, značená slepotiskem na zadním přídeští značkou ateliéru Krupka. Obálka vevázána na konci knihy. Součástí kartonové pouzdro. Přeložil Jar. Skalický. Uspořádal Josef Čapek. Vydalo nakladatelství Dobré dílo v roce 1927. Sklad Marty Florianové ve Staré Říši na Moravě. Vytiskla tiskárna Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Tištěno na kartonový holandský japon. Obsahuje 5 celostránkových linorytů podepsaných tužkou autorem + řadu menších v textu. Všechny ručně kolorovány Josefem Čapkem. Celkový náklad 200 výtisků. Tento exemplář nese číslo 147. | Velmi dobrý stav, vevázaná obálka restaurovaná.
Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
135 000 Kč
TŘI SVAZKY REVUE SVAZU MODERNÍ KULTURY DEVĚTSIL | 1927-1931 | RED měsíčník pro moderní kulturu, ročník I., Čísla 1-10. Vel. 4°, 28,7x18,1 cm. 360 číslovaných s., česky. Plátěná nakladatelská převazba, původní obálky vevázány na konci, kromě č. 9. Redaktor Karel Teige. Vydavatel Jan Fromek. Vydalo nakladatelství Odeon v Praze, říjen 1927 - červenec 1928. RED měsíčník pro moderní kulturu, ročník II., Čísla 1-10. Vel. 4°, 28,7x18,1 cm. 324 číslovaných stran, česky. Plátěná převazba, původní obálky vevázány v bloku. Redaktor Karel Teige. Vydavatel Jan Fromek. Vydalo nakladatelství Odeon v Praze, září 1928 - červen 1929. RED měsíčník pro moderní kulturu, ročník III., Čísla 1-10. Vel. 4°, 28,7x18,1 cm. 315 číslovaných stran, česky. Plátěná převazba, původní obálky vevázány na konci. Redaktor Karel Teige. Vydavatel Jan Fromek. Vydalo nakladatelství Odeon v Praze, září 1929 - červenec 1921. | Stav velmi dobrý, chybí obálka č. 9 I. ročníku.
Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
18 000 Kč
ALASTOR NEBOLI DUCH SAMOTY | 1939 | Vel. 8°, 21,3x12 cm. Nestránkováno, česky, přeložila Jarmila Urbánková. Měkká šitá vazba v obálce. Titulní strana tištěna v černé barvě. Frontispice a dalších 6 F. J. Müllerem pochoirem kolorovaných dřevorytů Josefa Šímy. Vydal F. J. Müller v Praze roku 1939 jako 9. svazek sbírky "Lis knihomilův". Celkový náklad 70 číslovaných výtisků na ručním papíře Holland Pannekoek. Tento exemplář nese číslo 61. V tiráži podepsán F. J. Müller. Obálka lehce ušpiněná, jinak perfektní stav.
Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
900 000 Kč
LE PUITS DANS LA TOUR/DÉBRIS DE REVES (STUDNA VE VĚŽI/STŘEPY SNŮ) | 1967 | Vel. 4°, 23x29 cm, 17 samostatných archů v papírové obálce, strany s textem číslovány římskými číslicemi I-XII, francouzsky. Obálku a 12 celostránkových ručně kolorovaných suchých jehel vytvořila Toyen. V Paříži 30. září 1967. Náklad byl omezen na 89 výtisků, všechny podepsané, jmenovitě: výtisk č.1 obsahuje sérii dvanácti suchých jehel na starém Japanu text ve formě rukopisu rytém v mědi; 15 exemplářů číslovaných čísly 1-15 s dvanácti suchými jehlami ručně kolorovanými Toyen; 54 exemplářů číslovaných od 16 do 69, s dvanácti suchými jehlami nekolorovanými. Dále 20 exemplářů označených písmeny A-T, které byly rezervovány pro umělce a autora. Tento exemplář má číslo 12. Uloženo v tvrdém pouzdru navrženém a podepsaném Toyen s koláží ve tvaru stylizovaného ženského těla a s pohyblivými korálky navozujícími dojem dětské hry, současně tvar těla je i tvarem přesýpacích hodin s pohyblivými zrnky odkazujícími na plynoucí čas. | Velmi dobrý stav v interiéru, drobné oděrky na hranách kazety. | Jeden z 15 původně vydaných exemplářů od Toyen kolorovaných. Otázkou zůstává, kolik je jich v celistvosti zachovaných do dnešních dnů? Vzhledem k tomu, kolik se na trhu již objevilo volně prodávaných kolorovaných listů, amputovaných z této sady, je pravděpodobné, že zachovaných kompletů je ještě podstatně méně.
Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
20 000 Kč
BÁSNĚ | 1933 | Vel. 8°, 21x15 cm. 38 číslovaných s., česky, přeložil Bohdan Chudoba. Původní brožovaná vazba se zelenými typy a zlatým dekorem. Titulní strana tištěna v černé a zelené barvě. Frontispice: ručně kolorovaná reprodukce kresby od Toyen, tužkou podepsána "T". Redigoval a vydal Otokar Žižka v Brně jako 2. svazek edice Katalepton. Celkový náklad 300 ručně číslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře "holland". Tento exemplář nese číslo 27. Výborný stav, pouze obálka nahoře u hřbetu lehce roztřepená. | Další exemplář je uložen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inv. č. BF 170.
Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
59 000 Kč
HISTOIRE NATURELLE | 1958 | Benjamin Péret: Histoire Naturelle. Vel. 4°, 24,4x16 cm. 60 číslovaných s., francouzsky. Měkká šitá vazba. Titulní strana je tištěna v černé a červené barvě. Ilustrace a jedna ručně kolorovaná suchá jehla (signovaná a číslovaná "46/273") ve frontispisu od Toyen. Vydal Jehan Mayoux v Ussel roku 1958. Celkový náklad 273 neprodejných výtisků na ručním papíře Moulin Richard de Bas. Tento exemplář nese číslo 46. | Spolu: | Jehan Mayoux: A perte de vue. Vel. 4°, 24,4x16 cm. 44 číslovaných s., francouzsky. Měkká šitá vazba. Titulní strana je tištěna v černé a červené barvě. Lept ve frontispisu od Charlese le Bars (signovaný a číslovaný "46/273"). Vydal Jehan Mayoux v Ussel roku 1958. Celkový náklad 273 neprodejných výtisků na ručním papíře Moulin Richard de Bas. Tento exemplář nese číslo 46. | Oba svazky byly již při vydání koncipovány jako dvojice a jsou uloženy ve společném kartonovém nakladatelském pouzdru. Výborný stav, jen pouzdro nepatrně vyrudlé.
Item image
Aktuální cena:
2 600 Kč
Vyvolávací cena:
2 000 Kč
MAX ŠVABINSKÝ. STO KRESEB | 1923 | Vel. 4°, 25x19,5 cm. Autorem textu Antonín Matějček, 19 číslovaných s., česky, frontispice (kresba rudkou tištěná hnědě) + 99 s. čb obrazových příloh + ilustrace v textu. Pevná celokožená individuální vazba z přírodní teletiny zdobená mořením, slepotiskem a podkládáním, s motivem ze Švabinského dřevorytu Brzké jaro, hřbet s pěti vazy, na zadním přídeští značená Jindřichem Svobodou. Titulní strana tištěna v černé a hnědé barvě. Vydal Jan Štenc v Praze roku 1923. Na předtitulu věnování paní Marii Gajdošíkové s podpisem malíře a datem 13. dubna 1941. Výborný stav. Včetně originálního kartonového pouzdra. | Z pozůstalosti Stanislava Gajdošíka
Item image
Aktuální cena:
bez limitu
Vyvolávací cena:
18 000 Kč
PŘÍPAD PANA VALDEMARA | 1948 | Vel. 8°, 20,5x12,5 cm. 102 číslované s., česky, přeložila Jiřina Hauková. Pevná polokožená individuální vazba se zlatě akcentovaným dekorem a typy na hřbetu. Značeno - ex libris na předním přídeští: "Několik výtisků této knihy do kterých nebyly vtištěny dřevoryty vyzdobil pro pražského sběratele Jana Fučíka sedmi suchými jehlami F. Tichý a podle návrhu Karla Vodáka svázal Alois Jirout". Podle neověřených informací výtisků s Tichého ilustracemi mělo vzniknout 10 kusů, každý v individuální vazbě. Bez obálky. Titulní strana tištěna v černé barvě. Vydal Václav Pour v Praze-Vršovicích roku 1948 jako XII. svazek "Příběhů" v Pourově edici. První vydání. Celkový náklad 500 výtisků. Chybí s. 43-46, místo nich chybně vevázány opětovně 2 listy: s. 93/94 a 91/92. Jinak výborný stav, jen několik drobných skvrn a lehce pokrčených rohů.