Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
7 000 CZK

kolem 1650?, lept a rytina na papíře, 20 x 26 cm, značeno v tisku vlevo dole „Petrus Stephani..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
14 000 CZK
vyvolávací cena:
14 000 CZK

2. pol. 18. století, olej/dřevo, střední Evropa, 2. pol. 18. století, lehce poškozený rám...

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
18 000 CZK
vyvolávací cena:
18 000 CZK

19. - poč. 20. století, dřevo, řezané, pestře polychromované, jižní Německo, lehce poškozená..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
16 000 CZK

kolem 1860, kolorovaný lept/papír, značeno ve štočku vpravo dole gest. von Rybička, předloha V...

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
8 000 CZK

kolem 1840, tužka, akvarel, běloba/papír, signováno tužkou vpravo dole, původní zlacený rám

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
3 600 CZK
vyvolávací cena:
3 500 CZK

1890, akvarel/papír, signováno vpravo nahoře K. Špilar 4. IX 90, pasparta, sklo, rám

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
10 000 CZK

před 1900, studie k obrazu Jaro, tuška/šedý papír, na zadní straně popsáno tužkou a pozůstalostní..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
28 000 CZK
vyvolávací cena:
28 000 CZK

uhel/papír, monogramováno vpravo dole JS, pasparta, sklo, rám

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
4 000 CZK

1919, lept/papír, zn. v tisku vlevo dole autorským razítkem s monogramem "TFŠ", sign. vpravo dole..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
32 000 CZK
vyvolávací cena:
15 000 CZK

malba tuší a bělobou/papír, sign. vpravo dole Chittussi, na zadní straně skica krajiny s cestou,..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
50 000 CZK

tužka, pastel, monogramováno vpravo nahoře Z.J.

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
7 000 CZK
vyvolávací cena:
7 000 CZK

1960, litografie, č. 70/200, vydal ČFVU, pasparta, sklo, rám

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
1 500 CZK
vyvolávací cena:
1 500 CZK

pastel/papír, signováno vpravo dole L. Janovská, pasparta, sklo, rám

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
4 200 CZK
vyvolávací cena:
4 000 CZK

1965, lept, 2/10, signovno vpravo dole A. Brunovský 1965, pasparta, sklo, rám

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
30 000 CZK
vyvolávací cena:
30 000 CZK

1947, suchá jehla, signováno vpravo dole Tichý 47, Publikováno: Dvořák František: František Tichý,..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
6 000 CZK

1937, suchá jehla, nesignováno, sklo, rám Publikováno: Dvořák František, František Tichý,..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
13 000 CZK
vyvolávací cena:
13 000 CZK

tuš/papír, signováno vlevo dole J. John, pasparta, sklo, rám Literatura: Zemina J.: Jiří John,..

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
13 000 CZK
vyvolávací cena:
13 000 CZK

tuš/papír, signováno vpravo dole J. John, pasparta, sklo, rám Literatura: Zemina J.: Jiří John,..