banner

5. eAukce 100 + 100 ArtKabinet

Online v 19:00

100 položek moderního skla 20. – 21. století

100 položek kreseb, grafiky, obrazů, skla, porcelánu a šperků.

Mimořádná nabídka vzácných knih

2. 12. 2021

Doporučené

Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
16 000 Kč
1829, signováno vpravo AMeier 1829 , olej/plátno, rentoilováno, řezaný dekorativní zlacený rám
Item image
Konečná cena:
22 000 Kč
Vyvolávací cena:
18 000 Kč
1983, tuš, pastel/papír, signováno vlevo dole Ota Janeček 1983, pasparta, sklo, rám
Item image
Konečná cena:
39 000 Kč
Vyvolávací cena:
28 000 Kč
20. léta 20. století, olej/karton, signováno vlevo dole Kaván, rám | Přiložen posudek PhDr. Michaela Zachaře
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
1836, černomodrý svisle pruhovaný dekor, převýšené zlacené ucho, vtlačená značka s datací
Item image
Konečná cena:
12 000 Kč
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
počátek 20. století, sklo čiré s rubínovou lazurou, fazetované, vložená zlatá fólie malovaná švarclotem, motivy Ukřižování, Zvěstování a Narození, značeno Col:da, na dně Panna Maria, pravděpodobně dílna J. Pohla v Novém Boru
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
55 000 Kč
návrh 1948, provedení Umělecké sklo Borského skla, Nový Bor, Prov.: Z pozůstalosti akademického malíře Karla Rybáčka. Lit.: Tvar. 1950, sv. 3, č. 4, s. 122, obr. 321. RICKE, Helmuth. Czech Glass 1945-1980. Stuttgart: Arnoldsche, 2005, s. 231, obr. 148 (3)
Item image
Konečná cena:
145 000 Kč
Vyvolávací cena:
70 000 Kč
90. léta 20. století, unikát, autorská práce, nesignováno, | Provenience: Sbírka Jiří Bohdálek (1)
Item image
Konečná cena:
22 000 Kč
Vyvolávací cena:
22 000 Kč
1999, unikát, autorská práce, signováno a datováno René Roubíček 1999
Item image
Konečná cena:
120 000 Kč
Vyvolávací cena:
120 000 Kč
2001, unikát, autorská práce, signováno a datováno Zoričák Ján 2001, Provenience: sbírka Jiří Bohdálek (1)
Item image
Konečná cena:
99 000 Kč
Vyvolávací cena:
95 000 Kč
Frankfurt nad Mohanem, původní pergamenová vazba, kolorovaný titulní list, vevázány mapy a veduty měst království (mapa Čech, plán Prahy, 2 x Hollarova veduta Prahy…)192 stran Provenience: sbírka Josef Novák, Praha