prodáno za: neprodáno
vyvolávací cena: 173 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

14. Autoportrét - Jakoby Július

expertiza PhDr. D. Srnenská, Ph.D.; rámováno, pod sklem Z expertizy PhDr. D. Srnenské, Ph.D. Zobrazovaním seba samého, ako objektu inšpirácie, bol častý námet Júliusa Jakobyho, ktorý najmä v období rokov 1953 až 1957 sebaskúmal a sebaironizoval. Jakoby maliarsky prechádzal od extrovertných výpovedí k deformáciám skutočností z osobného života. Ako mimoriadne významný košický umelec, jeden z najvýraznejších predstaviteľov košickej moderny a slovenskej verzie expresionizmu aj tento motív vždy interpretoval expresívne. Vo svojich interpretáciách jednotlivých okamihov z vlastnej existencie môžeme zdôrazniť dve hlavné línie v jeho tvorbe, a to líniu grotesky triviálneho života a adoráciu rozkošníckych stránok života. Seba samého neraz zobrazuje v polohe láskavej karikatúry.

rok kolem 1957
technika olej, akvarel, tužka/karton
rozměr 44 x 34 cm
signatura sign. LD Jakoby