Oblastní charita Hradec Králové

Oblastní charita Hradec Králové

Petra Zíková
Komenského 266, Hradec Králové, CZ
774836276
dobro@charitahk.cz
www.charitahk.cz/online-kaminkova-aukce-pro-luzkovy-hospic/

Kamínková aukce pro Lůžkový hospic

Výtvarné umění

Výtěžek aukce podpoří projekt výstavby Lůžkového hospice Oblastní charity Hradec Králové.

Cílem je zvýšení dostupnosti poskytování odborné paliativní a hospicové péče nevyléčitelně nemocným a vytvoření důstojných podmínek pro doprovázení umírajících v posledních dnech jejich života. Služba bude zahrnovat i péči o rodinné příslušníky, kteří o nemocné budou pečovat a v tomto období doprovázet.