1. ART CONSULTING BRNO

1. ART CONSULTING BRNO

Lerchova 299/7, Brno, CZ
542 214 789
brno@acb.cz
www.acb.cz
Výtvarné umění

Exkluzivní výběr klasického a moderního umění

Praha, Topičův salon, Národní třída 9

25. 3. 2018, 13.30 hod.

Výtvarné umění

Modern, Post-war and Contemporary Art

Praha, Topičův salon, Národní třída 9

7. 6. 2018, 18.30 hod.

Výtvarné umění

Exkluzivní výběr klasického a moderního umění 
Praha, Topičův salon, Národní třída 9 
14. 10. 2018, 13.30 hod.

Výtvarné umění

Moderní, poválečné a současné umění

Praha, Topičův salon, Národní třída 9 
12. 12. 2018, 18.30 hod.