Roman Valenta

Roman Valenta

Dolní Břežany 422, Dolní Břežany, CZ
603167027
rr.valenta@seznam.cz
www.rovastamp.com
Filatelie (poštovní známky)

online eAukce filatelie 3. - 4.2.2019

neděle 3.2. od 18:30

pondělí 4.2. od 18:30

žive na www.livebid.cz od 18:00 hod.