What if collecting art isn't as complicated as you thought?

We connect major auction houses, artists and galleries with collectors around the world.

Recommended items

KAREL VÍTĚZSLAV MAŠEK 1865 - 1927 - HRA SLUNEČNÍCH SKVRN
Hra slunečních skvrn patří do skryté Maškovy tvorby po výstavě roku 1897, kdy se stal terčem kritiky mladých modernistů a stáhl se do ústraní. Vytvářel dál veřejné zakázky, ale věnoval se i neveřejné volné tvorbě. Sám Mašek si zřejmě obrazu cenil, neboť v jeho ateliéru zaujímal prominentní místo naproti schodišti. Obraz se velmi liší od Maškových veřejných zakázek, které jsou o poznání konzervativnější. Dívky tančící v barevných gejzírech osvětlených závojů jsou manifestací světelného paprsku v pohybu. Mihotavá záře proniká korunami stromů, odráží se od zvlněných ploch a lomem světla buduje vířící objemy a gradaci barev. Mašek zde do detailu pochopil optiku barev - v černé nechává barvy zcela pohltit, naopak žádné bílé světlo není zcela bílé, ale barevně se vlní podle toho jak se odráží od poletujících závojů. Sluneční paprsek ukazuje v jeho bazální charakteristice jako stavební prvek vnímaného světa, všech tvarů, barev a života. Duhové záblesky jsou prchavým zrcadlením barevného světa v kapkách deště, v šupinkách motýlích křídel, lasturách a drahokamech. Tančící a bezstarostné víly v narychlo uvázaných sukních působí dojmem, že využily krátkého vhodného momentu, aby rozehrály světelný koncert mezi kvetoucími oleandry. Vyobrazené dívky mají jednu zvláštnost - jedná se o varianty podobizen dospívající Maškovy dcery Zdenky. Karel Vítězslav Mašek patřil až do vydání monografie Karoliny Fabelové v roce 2002 k 'zapomenutým' umělcům. Přitom se stal rychle osobností už mezi mladými českými malíři, kteří zamířili v 80. letech 19. století do Mnichova, nespokojeni s úrovní výuky na pražské Akademii. V roce 1887 pokračoval s přítelem Alfonsem Muchou do Paříže. Pobyl tam sice jen jeden rok, ale po návratu do Prahy udivil zdejší publikum obrazy, na kterých shodně dobová kritika oceňovala moderní práci se světlem. K dílu je vypracován posudek PhDr. Petra Wittlicha, CSc. | Publikováno: | Český svět, 1927. Ročník XXIII., číslo 45. | Fabelová, K.: Karel Vítězslav Mašek, 2002. Eminent, s. 107, 111.
ARTHOUSE HEJTMÁNEK
Sold
6 100 000 Kč

Don't overlook

1. ART CONSULTING
Exclusive selection of fine art
HALL AUCTION
Topičův salon, Praha 1, Národní 9
Sunday
11. 6. 2023 at 1.30pm

Buy art online. From anywhere.

Choose from a wide range of auction houses and galleries from the comfort of your own home. By linking our indoor auctions to the online environment, you can attend any auction, wherever you are.