#109

Tavík František Šimon
(1877 – 1942)

Starý bibliofil

Tavík František Šimon (1877 - 1942) - Starý bibliofil
Tavík František Šimon (1877 - 1942) - Starý bibliofil
Tavík František Šimon (1877 - 1942) - Starý bibliofil
Tavík František Šimon (1877 - 1942) - Starý bibliofil
Tavík František Šimon (1877 - 1942) - Starý bibliofil
#109

Tavík František Šimon
(1877 – 1942)

Starý bibliofil

Grafika, kresba, obrazy
No limits
87 zobrazení
14. 7. 2024 18:00

Basic info

rozměry
Rozměry 41x49 cm

About

barevný lept Starý bibliofil, bukinisté, Paříž u Seiny, rámováno, zaskleno

Author

František Šimon Tavík se narodil 13. května 1877 v Železnici v rodině krupaře Antonína Šimona a jeho manželky Anny, rozené Tavíkové. Mezi lety 1894 až 1900 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Maxmiliána Pirnera. Díky stipendiu od Josefa Hlávky měl možnost cestovat, což ho zavedlo v roce 1902 do Itálie a v roce 1903 do Paříže. V Paříži strávil řadu let (1904-1914) a stal se členem Société de la gravure en couleurs. Byl také členem Royal Society of Painters v Londýně od roku 1910 a v roce 1917 spoluzaložil Spolek českých umělců grafiků Hollar, kde zastával i funkci v předsednictvu. Během své kariéry podnikl cesty do různých zemí, včetně Španělska, Anglie a Maroka, a v letech 1926–1927 dokonce vykonal cestu kolem světa. V roce 1928 byl jmenován profesorem grafické speciálky na Akademii výtvarných umění v Praze.

Jeho dílo je silně ovlivněno francouzskými impresionisty a japonskými grafickými technikami. Velkou část jeho tvorby tvoří pohledy na města jako Praha, New York a Paříž. Kromě toho byl František Šimon Tavík také vynikajícím grafikem, dřevorytcem a mistrem leptu a mezzotiny.

Ve svém životě byl také aktivním členem uměleckých spolků - od roku 1898 do roku 1942 byl členem SVU Mánes a v roce 1919 dokonce zastával funkci jeho předsedy.

František Šimon Tavík zemřel 19. prosince 1942 v Praze.

You might also like

Explore more items from this selection, guaranteed to stimulate your senses and spark your imagination.
Show the entire selection