#142

Jindřich Pileček
(1944 – 2002)

Zvonek

Jindřich Pileček
Jindřich Pileček
Jindřich Pileček
#142

Jindřich Pileček
(1944 – 2002)

Zvonek

Graphics
2 limits
40 zobrazení
Starting price: 700 Kč
Login to limit

About

lept, 9,5 x 12,4 cm, signováno, rámováno

Author

Jindřich Pileček byl český grafik a ilustrátor narozený v roce 1944. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech a později na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP) v Praze u profesora Svolinského. Jeho tvorba zahrnovala volnou grafiku, ilustraci, kresbu a práci v oblasti architektury.

Hlavním motivem v jeho uměleckém díle byla příroda, a často vytvářel imaginární krajiny ve staromistrovském grafickém stylu. Ilustroval také mnoho bibliofilií. Jindřich Pileček byl členem SČUG Hollar (Sdružení českých umělců grafiků Hollar) a Unie výtvarných umělců.

Jeho dílo je součástí sbírek několika prestižních institucí, včetně Národní galerie v Praze (NG Praha), Galerie hlavního města Prahy (GHMP), Památníku písemnictví a také v dalších českých i zahraničních sbírkách. Jindřich Pileček byl významným grafikem a ilustrátorem, který svým uměleckým přínosem obohatil českou výtvarnou scénu.

Zemřel v roce 2002.

You might also like

Explore more items from this selection, guaranteed to stimulate your senses and spark your imagination.
Show the entire selection